• Roos Koole

Voorstel voor integrale aanpak vechtscheidingen

VEENENDAAL SGP en ChristenUnie willen bij de volgende raadsvergadering een voorstel indienen om, naar voorbeeld van de gemeente Amsterdam, te komen tot een integrale aanpak van vechtscheidingen. Dat werd in het vooruitzicht gesteld tijdens de donderdagavond gehouden vergadering van de raadscommissie. Daar stond het beleidsplan 'De kracht van onze jeugd' op de agenda. Een vechtscheiding is een scheiding waarbij de ouders ieder beschikbaar middel inzetten om de strijd te winnen. Het conflict verhardt en verdiept zich. Het belang van kinderen is ondergeschikt geworden.

Sinds medio vorig jaar werkt Amsterdam aan een integrale aanpak: voorlichting, hulp, versterking van de positie van het kind en registratie bij 'Veilig Thuis' moeten voorkomen dat kinderen te zeer in de knel raken. Eén op de vijf scheidingen is een vechtscheiding, de gevolgen voor kinderen zijn groot. Na een vechtscheiding is er meer kans op emotionele problemen, depressie en slechte schoolprestaties. Het project in de hoofdstad loopt tot 1 januari 2017. In de tweede helft van dit jaar volgt een evaluatie en daarna kan de nieuwe aanpak worden vervolgd.