• Lex van Lieshout

Voorsorteren op een gasloos Franse Gat

VEENENDAAL Er komt op enige termijn een gasloos tijdperk aan en daar wordt op voorgesorteerd. De wijk Franse Gat wordt gerenoveerd, zowel voor wat betreft de woningen als de infrastructuur.

Gerard van Wijk

Het aardgasloos maken van woningen vormt een onderdeel van een onderzoek welke stappen er genomen kunnen worden om Veenendaal in 2035 energieneutraal te doen zijn. Dat zegt het college in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA. De provincie en energieleverancier Stedin denken met de gemeente en Patrimonium mee. Besluitvorming moet nog plaatsvinden.

VEENENDAAL-OOST Aardgasloos bouwen van woningen vindt al enige tijd plaats, zoals in Veenendaal-Oost. Maar bij bestaande bouw is het ingewikkelder dan bij nieuwbouw. Daar speelt onder meer de kostenfactor een voorname rol. Gemeente en Patrimonium woonservice zijn bezig met voorbereidingen voor een gebiedsvisie voor het Franse Gat. Het college is zich ervan bewust dat communicatie een belangrijk aspect is. ,,Wij vinden het belangrijk dat er voor een aanpak wordt gekozen waar er aandacht is voor de vragen en zorgen van inwoners en waar inwoners een handelingsperspectief wordt geboden."

JURIDISCHE INSTRUMENTEN ,,Bij ontwikkelaars die nieuwe plannen ontwikkelen buiten Veenendaal-Oost, bijvoorbeeld op inbreidingslocaties, sturen we aan op het aardgasloos bouwen van woningen. Wel houden we er rekening mee dat de komende tijd nog steeds woningen met een aardgasaansluiting in Veenendaal worden opgeleverd. Op dit moment zijn de juridische instrumenten beperkt om bij lopende ontwikkelingen het aardgasloos bouwen van woningen af te dwingen", aldus het college.

Verwacht wordt dat medio dit jaar de wetgeving wordt aangepast, waardoor de aansluitplicht voor gas vervalt. Aan het begin van een mogelijke bouwontwikkeling gaat het college ,,wel in gesprek met ontwikkelaars om ze op andere gedachten te brengen". Dus van gas naar gasloos bouwen. Stedin heeft voor dit doel een inkeerregeling ontwikkeld.

ALTERNATIEVEN Bij de vorig jaar oktober begonnen campagne 'Veenendaal plaats voor nieuwe energie´ worden inwoners door de gemeente bewust gemaakt van alternatieven voor aardgas en financiële mogelijkheden om deze te realiseren. ,,Daarnaast gaan wij aan de slag met een bewustwordingstraject voor professionals op de woningmarkt door het organiseren van trainingen en expert meetings."