Voormalig kerkgebouw moet culturele functie krijgen

VEENENDAAL De uit 1913 daterende christelijk gereformeerde Pniëlkerk in het centrum moet een culturele functie krijgen. Dat vindt een recent opgerichte initiatiefgroep die zich bezighoudt met de toekomst van het voormalige kerkgebouw. Sinds enkele jaren staat het gebouw leeg omdat er in het oostelijk deel van Veenendaal een nieuwe kerk in gebruik genomen is. Sindsdien is er veel gespeculeerd over een nieuwe invulling. Het gebouw is eigendom van de gemeente.

De initiatiefgroep bestaat uit (oud) politici Jaap Pilon, Henk Roor, Ali Groebe, oud-directeur Patrimonium woonservice Piet de Vrije en directeur Jaap Hazeleger van BAM Bouw en Techniek. Zij hebben een bezoek gebracht aan de voormalige Pniëlkerk en constateren dat het gebouw zich volgens Pilon ,,geweldig goed leent voor uiteenlopende culturele activiteiten als muziekuitvoeringen, klassieke concerten, optredens van koren, popconcerten, kunstexposities, amateurtoneel, cabaret, oefenruimtes, lezingen, denksportactiviteiten, debatavonden, beurzen, filmvertoningen en brocantemarkten." De organisatie zou in handen moeten komen van professionele organisaties en verenigingen.

Woensdag 16 maart organiseert de gemeenteraad een bijeenkomst waarin met alle belanghebbenden wordt gesproken over een gewenste opwaardering van het kernwinkelgebied. Eerder heeft zowel het college als de raad laten weten dat cultuur een belangrijk instrument is om het centrum 'op te pimpen'. Daar haakt de initiatiefgroep op in. ,,Eerst moet worden vastgesteld wat we willen met het gebouw", aldus Pilon. ,,Vervolgens kan binnen enkele maanden worden onderzocht of het kerkgebouw een functie kan krijgen ten behoeve van allerlei vormen van amateurkunst en daarmee een bijdrage kan leveren aan de opwaardering en leefbaarheid van het centrum." De initiatiefgroep heeft vastgesteld dat dit ,,haalbaar is met beperkte middelen."