• Manon van de Kraats

Voorlopig geen lagere OZB voor verenigingen in Veenendaal

VEENENDAAL In navolging van een motie van het Tweede Kamerlid Omtzigt heeft de gemeenteraad in december het college de opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken om verenigingen minder OZB te laten betalen. Per type organisatie (sport, scouting, dorps- en buurthuizen) zouden voorstellen uitgewerkt moeten worden. Dat gaat er voorlopig nog niet van komen, mede omdat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert nu nog geen aanpassingen in het belastingregiem op te nemen en te wachten tot er een modelverordening beschikbaar is.

Gerard van Wijk

ONEVENWICHTIG Het college schrijft aan de raad dat er grote onduidelijkheid is voor wat betreft de reikwijdte van de motie Omtzigt. De lagere OZB-opbrengst is nog niet gedekt. In Veenendaal zou het gaan om een bedrag tussen de 190.000 en 290.000 euro. Wat ook zwaar weegt is dat de motie de verenigingen die geen eigenaar of gebruiker van WOZ-objecten zijn, niet bereikt en daardoor zou het tot onevenwichtige effecten leiden. Volgens wethouder Martijn Beek is de vraag of de clubs wellicht beter op een andere manier kunnen worden geholpen om zware financiële lasten te verlichten.

Zo maakt VZC gebruik van het wedstrijdbad van zwembad De Vallei (foto). Het zwembad is van de gemeente en wordt verhuurd tegen kostprijsdekkende huur aan Sportservice. Sportservice verhuurt het wedstrijdbad met gebruik van de overige faciliteiten aan de zwemvereniging. De zwemvereniging maakt slechts gebruik van een deel van de faciliteiten en doet dit op afgesproken tijdstippen. Het is voor de gemeente onmogelijk vast te stellen welk bedrag voor rekening van de zwemvereniging komt. Via de OZB heffing is juridisch geen mogelijkheid om de zwemvereniging te bereiken.

Verder is in het grootste deel van de buitensportverenigingen sprake van een gesplitst eigendom van de accommodatie. Er zijn buurthuizen die eigendom zijn van de gemeente of van een vereniging. Er kan sprake zijn van gebruik door één partij of gebruik door meerdere huurders waarbij de gemeente slechts één gebruiker heeft geregistreerd. Zo zijn er volgens het college meer voorbeelden waarbij het de vraag is of de OZB verlaging bij de vereniging terecht komt.

Bij bespreking begin juli van de kadernota 2020 zal de raad zich erover uitspreken.