• Ted Walker

Voordeur in Rhenen, rest van de woning in Veenendaal

VEENENDAAL Het gaat om circa 75 huishoudens aan de zuidkant van het Petenbos. De bewoners zijn geheel georiënteerd op Veenendaal, maar voor pakketpost of een identiteitsbewijs moeten ze naar Rhenen. Het levert in meerdere zaken voor betrokkenen praktische problemen op. Zij begrijpen niet dat de gemeenten deze slepende zaak niet kunnen regelen, de overheid is er immers voor de bewoners en niet andersom. De grens, in niet weinig gevallen honderden jaren geleden vastgesteld, loopt soms dwars door woningen heen. Zo kan een voordeur in Rhenen staan en de rest van de woning bij Veenendaal horen.

Gerard van Wijk

Onlangs leverde het wederom een kolderieke situatie op toen op Veenendaals grondgebied een glasvezelkabel werd aangelegd. De 'echte' Veenendalers waren er blij mee, de 'Rhenense' Veenendalers hadden wel hinder van de aanleg van de kabel, maar zij kwamen er niet voor in aanmerking omdat de gemeente Rhenen niet meedoet. Is er wel eens met Rhenen over gesproken om de gemeentegrens ter plekke te veranderen, is de vraag aan de gemeente Veenendaal. Een woordvoerder laat weten dat er gesprekken zijn gevoerd met de gemeente Rhenen. ,,Er is echter geen overeenstemming tussen de gemeenteraden van Rhenen en Veenendaal. Burgemeester Wouter Kolff heeft met voormalig burgemeester Joost van Oostrum van Rhenen afgesproken deze zaak voorlopig te laten rusten." Nu is Van Oostrum al weer enige tijd burgemeester van Berkelland, heeft Rhenen een opvolger en wordt het wellicht tijd de zaak weer eens aan te kaarten. ,,Niet laten rusten, maar aanpakken", zeggen de bewoners.

NIEUWBOUW Veenendaal en Rhenen hebben allerlei vormen van samenwerking en bewoners begrijpen niet dat er zo moeilijk moet worden gedaan over een grenscorrectie, ook als gemeenteraden en ambtenaren dat niet zien zitten. Zij herinneren aan de wens van minister Plasterk om te komen tot gemeentelijke herindelingen, die de regering niet van bovenop wil opleggen. Gemeenten krijgen steeds meer taken en voor kleinere gemeenten is het lastig en daarom ontstaan er samenwerkingsvormen. De gedachte is dat Rhenen langs de Cuneraweg nog meer nieuwbouw heeft gepland en de OZB van dit gebied niet wil missen. Er is in het verleden tussen beide gemeenten ook gesproken over uitwisseling van grond, maar Veenendaal heeft weinig buitengebied. Rhenen heeft een oppervlakte tweemaal zo groot als Veenendaal.

OP AGENDA In Veenendaal vindt GroenLinks het tijd worden om de zaak opnieuw op de agenda te zetten. ,,Wordt het niet hoog tijd voor een bescheiden grenscorrectie of, anders gezegd, een annexatie", vraagt Jurgen Hillaert. Rhenen kan gewoon een zelfstandige gemeente blijven, maar wat bewoners van de Engelenweide, Mispel, Framboos en Appelbes overkomt is eigenlijk te gek voor woorden. ,,Begin dit jaar stuurde het Rhenens gemeentebestuur de bewoners van deze straten een enquête om hen te vragen wat zij vinden van het parkeren in het centrum van Rhenen. Terwijl deze bewoners voor al hun dagelijkse activiteiten zijn aangewezen op Veenendaal."

* Volgende week meer over dit 'grensconflict'.