• Robin van Lonkhuijsen

Voorbereiding Integraal Kindcentrum in West stap dichterbij

VEENENDAAL Er is overeenstemming over de inhoud en vorm van het Integraal Kindcentrum in de wijk West. Het college heeft dinsdag besloten een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de scholen en kinderopvangorganisatie. Alle partijen ondertekenen vandaag de samenwerkingsovereenkomst.

De partijen hiervoor zijn gemeente, het schoolbestuur SKOVV met de Vuurvlinder West, het schoolbestuur Wereldkidz met Achtbaan en de kinderopvangorganisatie Kind & Co. De gemeenteraad besluit in september over het Integraal Kindcentrum.

Nermina Kundic (wethouder Onderwijs): ,,Ik ben er trots op dat dat we zo ver zijn gekomen. Dat een toekomstbestendige visie van scholen en kinderopvang de basis is voor een centrum waar alle nodige functies handen ineen slaan om onze kinderen een optimale omgeving te kunnen bieden. Een gezonde omgeving waar spelen, leren en de nodige zorg naadloos op elkaar aansluiten en waar kinderen alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen."

MOOIE KANS Peter van Breemen (clusterdirecteur Wereldkidz Veenendaal): ,,Ik vind het ontzettend mooi om te zien hoe we met de partners bezig zijn een Kindcentrum te ontwikkelen wat als verbindend element in de wijk gaat fungeren." Debby van Dam (directeur KBS de Vuurvlinder): ,,Ik zie een mooie kans voor het onderwijs om samen met kinderopvang voor de kinderen uit de wijk een breed aanbod neer te zetten. Een aanbod dat aansluit bij de huidige tijd waarin de kinderen opgroeien en zich ontwikkelen." Dinie Remmelts (regiomanager Kind & Co): ,,Ons motto is 'wij denken in morgen'. Ik zie in deze nieuwbouwplannen een uitgelezen kans om 'morgen' op een prachtige manier vorm te geven in de samenwerking met elkaar."

PARTICIPATIE Na de zomer zullen de bewoners uit de buurt en de ouders van beide scholen hierbij betrokken worden. Zij worden uitgenodigd om mee te denken over de realisatie van het gebouw en alles wat daarbij komt kijken. Met de input uit de buurt worden de plannen verder ontwikkeld. De start van de bouw is volgens de planning medio 2019.