• Aart Aalbers

'Voor bereikbaarheid is verbreding heel belangrijk'

VEENENDAAL Er is groen licht voor verbreding van de Rondweg-Oost. De finale van een jaren voortslepende discussie tussen voor- en tegenstanders over het verbreden van de rondweg naar tweemaal twee rijstroken is gespeeld. Een meerderheid van Provinciale Staten is voor verbreding van de drukke weg.

Gerard van Wijk

Daarmee is een eind gekomen aan een lang traject van voorbereiding. De raad van Veenendaal is niet unaniem voor verbreding. Gevreesd wordt dat het nog drukker gaat worden op de rondweg. De voorstanders zien dat juist als argument om tot verbreding over te gaan. De provincie betaalt 50 miljoen euro, de gemeente draagt circa 9 miljoen euro bij.

MAXIMAAL 70 Wethouder Engbert Stroobosscher is blij dat Provinciale Staten heeft besloten met de gemeente te investeren in de Rondweg-Oost. ,,Voor de bereikbaarheid van oostelijk Veenendaal en de bedrijventerreinen is dit heel belangrijk. De ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan draagt bij aan de leefbaarheid in de directe woonomgeving. De provincie heeft verder ons advies overgenomen om te kiezen voor een stedelijke weg met maximaal 70 kilometer per uur op het noordelijk deel", aldus de wethouder.

GELUIDSSCHERMEN Het terugdraaien van de maximale snelheid op het noordelijk deel van de rondweg is volgens Gedeputeerde Staten de beste oplossing om overlast zoveel mogelijk te beperken. Het betekent tevens dat er minder drastische maatregelen genomen hoeven te worden om geluidshinder tegen te gaan. Al moeten er wel de nodige geluidsschermen worden geplaatst.

TWEEDE ONTSLUITING Door de ongelijkvloerse kruising kan het verkeer van Veenendaal-Oost beter doorstromen naar het centrum. Ter hoogte van het benzinestation aan de rondweg is een tweede ontsluiting voor de nieuwe woonwijk gepland.

KLANKBORDGROEPEN De raad boog zich in de afgelopen jaren meermaals over het dossier. Omwonenden lieten zich horen, zij vrezen voor verslechtering van het woongenot, voor meer fijnstof en meer verkeerslawaai. Zij verenigden zich in een klankbordgroep. Ondernemers lieten ook van zich horen, zij vrezen steeds meer files, en verenigden zich eveneens in een klankbordgroep. Voorstanders van wegverbreding wijzen erop dat Veenendaal bereikbaar moet blijven, voor inwoners en voor ondernemers. Tegenstanders vrezen dat verbreding zal leiden tot meer verkeer tussen de A15 en de A12 en zeggen dat het niet past een ,,snelweg dwars door woonwijken" te creëren. Uit kentekenregistraties zou blijken dat het op de rondweg met name gaat om lokaal en regionaal verkeer.

Label:

Rondweg-Oost