• ANP Foto

Volop verhuizingen in gemeente Veenendaal

VEENENDAAL Binnen de gemeente Veenendaal verhuisden vorig jaar 4.234 inwoners naar een nieuw adres. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die dinsdag bekendgemaakt werden. Het aantal verhuizingen binnen de eigen gemeente daalde licht, een jaar eerder vonden namelijk 4.732 inwoners een nieuwe woning binnen de gemeentegrenzen van Veenendaal.

De cijfers laten ook zien dat 2.398 personen vorig jaar naar gemeente Veenendaal kwamen om zich hier te vestigen. In 2017 waren dat er 2.537. Daarentegen verlieten vorig jaar 2.059 inwoners de gemeente Veenendaal voor een woning elders. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2017, toen 2.234 inwoners uit de gemeente vertrokken.

RHENEN In de gemeente Rhenen vonden vorig jaar 833 inwoners een nieuwe woning binnen de eigen gemeente en 960 inwoners vertrokken uit Rhenen, in beide gevallen een lichte daling ten opzichte van 2017. 1073 personen kwamen in 2018 naar Rhenen om zich daar te vestigen, een lichte daling ten opzichte van 2017, toen 1.116 personen in Rhenen kwamen wonen.

MINDER VERHUIZINGEN In 2018 verhuisden in totaal 1,79 miljoen Nederlanders, een daling van vijf procent ten opzichte van 2017. Daarmee komt volgens het CBS een einde aan de opwaartse trend die werd ingezet in 2014. Het CBS meldt op basis van de nieuwe cijfers dat met name personen jonger dan 50 minder verhuisden. De daling was het sterkst bij mensen tussen de 30 tot 50 jaar en kijkend naar de huishoudens daalde het aantal verhuizingen vorig jaar vooral onder getrouwde stellen zonder kinderen en getrouwde stellen met kinderen. In beide groepen daalde het aantal verhuizingen met ruim zeven procent.

TWINTIGERS Ook onder jongeren werd vorig jaar een daling van het aantal verhuizingen geconstateerd. Desondanks was het aantal verhuizingen in 2018 wel het hoogst onder twintigers. In absolute zin wisselden de 24-jarigen het meest van woning, zo'n 65.000 keer.

Meer cijfers over het aantal verhuizingen zijn te vinden op www.cbs.nl.