• Gemeente Veenendaal

Volksuniversiteit eind dit jaar opgeheven

VEENENDAAL De Volksuniversiteit moet aansluiting zoeken bij een bestaande instelling, is in de Cultuurnota geregeld. Wel wordt het belangrijk gevonden dat volwasseneneducatie in Veenendaal behouden blijft. Een vergaande integratie van de Volksuniversiteit en de Bibliotheek ligt voor de hand. Directies en besturen van beide instellingen hebben het integratieproces voortvarend opgepakt, ook omdat de opdracht is om eind dit jaar de Volksuniversiteit op te heffen.

De ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van het proces. Zowel de Volksuniversiteit als de Bibliotheek hebben aangegeven dat er zorgen zijn over de voortgang. ,,In afwijking van het
oorspronkelijke verzoek van het college aan beide instellingen om dit proces samen met de gemeente voor de gemeenteraadsverkiezingen tot een goed einde te brengen, zou het college besloten hebben om de besluitvorming pas te doen in de periode na de verkiezingen." Volgens de ChristenUnie zou het tot nu toe voorspoedig verlopen proces om tot integratie te komen met deze vertraging ernstig in gevaar komen.

KNELPUNTEN Wanneer vóór mei geen definitief besluit is genomen over het opgaan van de Volksuniversiteit in de Bibliotheek dan ontstaat er voor de Volksuniversiteit qua tijdsplanning voor het cursusaanbod en financieel grote knelpunten. De Volksuniversiteit moet op tijd een programma kunnen maken voor het seizoen 2018-2019 en afspraken kunnen maken met cursusleiders.