• Archief 2016

    Jeroen van der Veer

Voedselbank nog vijf jaar onderdak op zelfde plek

VEENENDAAL De Voedselbank Veenendaal blijft de komende vijf jaar in hetzelfde pand zitten. De voedselbank verricht haar activiteiten vanuit een gebouw aan de Gilbert van Schoonbekestraat. ,,Zij hebben gevraagd het pand nog vijf jaar te mogen huren. Ik denk dat dit wel kan. Wel willen wij als gemeente het pand in ons bezit houden. Als zij weten dat ze langer gebruik kunnen maken van het pand, kunnen ze het zoals ze willen, ook duurzamer maken", zegt wethouder Marco Verloop.

Gerard van Wijk

De gemeente is bezig onroerend goed te verkopen. Het betreft panden die leegstaan, zoals voormalige schoolgebouwen, maar ook gebouwen waar gesubsidieerde instellingen zijn gehuisvest. De gemeenteraad maakte zich eerder dit jaar zorgen waar deze instellingen naar toe moesten gaan wanneer de gebouwen daadwerkelijk werden verkocht. In een motie werd het college gevraagd om te kijken naar passende huisvesting voor de Stichting Stiebo, de Cliëntenraad Werk en Inkomen, Halt, Voedselbank Veenendaal, Overstag en de Speelotheek Veenendaal.

,,We hebben het uitgezocht", zegt wethouder Marco Verloop. De Stichting Stiebo en de Cliëntenraad Werk en Inkomen zijn gehuisvest in het inmiddels aan een projectontwikkelaar verkochte gebouw De Rozenbottel. ,,Maar zij zijn niet alleen afhankelijk van gemeentelijke huisvesting." Halt is een landelijke organisatie. Overstag (´biedt jongeren die hun weg in het onderwijs wat moeilijker kunnen vinden een tijdelijke onderwijsplek´) is nu gehuisvest in ´t Kofschip en kan volgens de wethouder ter zijner tijd waarschijnlijk naar een leegstaand schoolgebouw. De huisvesting van de Speelotheek, nu aan het Prins Willem-Alexanderpark, wordt geregeld bij het in 2019 nieuw te vormen jeugdbeleidsplan.