Vluchtelingen uit de Valleihal vanavond naar Baarn (update)

VEENENDAAL Op de vroege maandagochtend heeft burgemeester Wouter Kolff de vluchtelingen in de Valleihal verteld dat ze vanavond naar Baarn vertrekken. Samen met burgemeester Mark Röell van de gemeente Baarn werd dit medegedeeld. 

 

Jeroen van der Veer

 

Het kwam voor de 150 vluchtelingen niet als verrassing dat ze vanavond uit Veenendaal vertrekken, alleen was de locatie lang onbekend. Vanuit Baarn zullen de vluchtelingen gedurende drie dagen worden geregistreerd voor de reguliere asielprocedure. ,,Dit geeft hen veel vertrouwen", aldus burgervader Kolff.

 

Kolff: ,,De groep waardeert de manier waarop Veenendaal hen heeft opgevangen heel erg. Tegelijkertijd leeft er natuurlijk onzekerheid over hun toekomst. Datgene wat we konden doen, hebben we gedaan. Ze goed overdragen naar een volgende gemeente en daarnaast ervoor zorgen dat de groep de komende dagen hun registratie krijgt in het registratiecentrum in Rotterdam."

 

Daarnaast is Kolff zeer te spreken over hoe Veenendaal hulp heeft geboden: ,,De opvang hier is uitstekend verlopen, mede dankzij de inzet van vele medewerkers, vrijwilligers en inwoners. We hebben Baarn hierover geïnformeerd zodat zij de opvang op een vergelijkbare manier kunnen voortzetten."

 

De sporthal wordt maandagavond zo snel mogelijk schoongemaakt voor gebruik door de scholen en verenigingen. De gebruikers zullen hierover geïnformeerd worden door Sportservice Veenendaal.

Label:

Vluchtelingen