• Aart Aalbers

Vloeren gebouw Tricotage zijn veilig; wel nader onderzoek

VEENENDAAL De vloeren van het gebouw Tricotage in Veenendaal worden op verzoek van de eigenaren van het pand nader onderzocht. ,,De constructie is op grond van het eerste onderzoek veilig verklaard. Nader onderzoek is nodig om alle risico's uit te kunnen sluiten'', meldt de gemeente in een persbericht. Uit een inventarisatie blijkt dat er verder geen panden in Veenendaal zijn met eenzelfde vloerconstructie.

De vloeren van het pand Tricotage zijn in beeld gekomen naar aanleiding van het bezwijken van parkeerdekken van een in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven. Bij de realisatie van Tricotage zijn dezelfde type vloeren gerealiseerd als bij de parkeergarage in Eindhoven. De hoofdconstructeur van BAM heeft, na een onderzoek in september van dit jaar, aangegeven dat de vloeren bij Tricotage veilig zijn.

RICHTLIJN Begin oktober is er een onderzoeksrichtlijn opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de beoordeling van dit type vloer. Uit deze richtlijn blijkt dat de vloeren niet zonder meer als veilig kunnen worden aangeduid. Naar aanleiding van deze richtlijn heeft de hoofdconstructeur van BAM aanvullende berekeningen gemaakt van de vloeren van het gebouw Tricotage. Aan dit gebouw is een code 'oranje' toegekend, wat betekent dat de betreffende vloeren veilig zijn, maar dat er wel nader onderzoek nodig is om alle risico's uit te kunnen sluiten.

BRIEF De gemeente Veenendaal heeft, mede namens de andere eigenaren van het gebouw, een brief gestuurd aan de bewoners en gebruikers van Tricotage. Hierin is te lezen dat de hoofdconstructeur van BAM een plan van aanpak opstelt voor het onderzoek met daarbij een tijdsplanning. Begin november worden de betrokkenen nader geïnformeerd over het verdere proces van onderzoek.