• HSV De Rietvoorn
  • HSV De Rietvoorn
  • HSV De Rietvoorn
  • HSV De Rietvoorn
  • HSV De Rietvoorn
  • HSV De Rietvoorn
  • HSV De Rietvoorn

Vissenbossen in Petenbos lijken te werken

VEENENDAAL De aanleg van vissenbossen in twee vijvers in de wijk Petenbos lijkt zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt uit onderzoek van Sportvisserij Nederland vandaag in opdracht van hengelsportvereniging De Rietvoorn.

De vissenbossen zijn vorig jaar aangelegd in de vijfers aan de Otterlaan en de Mina Kruzemansingel. Hengelsportvereniging de Rietvoorn was destijds opdrachtgever voor het plaatsen van de vissenbossen.

ONDERZOEK Een professioneel onderzoeksteam van Sportvisserij Nederland voerde het onderzoek uit. De vier vissenbossen en een aantal oevertrajecten zonder vissenbos zijn daarbij onderzocht. Tijdens het onderzoek zijn tien vissoorten aangetroffen, voornamelijk blankvoorn, ruisvoorn en baars. In totaal zijn er bij de Otterlaan 260 vissen gevangen, daarvan is 72 procent aangetroffen in de vissenbossen. In de vijver aan de Mina Kruzemansingel zijn 616 vissen gevangen, waarvan 97 procent in de vissenbossen is aangetroffen. In beide vijvers is vooral kleine vis gevangen van circa 6 tot 15 cm. Dat het overgrote deel van de vangst in de vissenbossen is aangetroffen geeft wel aan dat deze maatregel goed werkt. Alle vis is -na te zijn gemeten- levend teruggezet.

VISSENBOSSEN De Vissenbossen bestaan uit een dubbele rij palen met daartussen wilgentenen. De vissenbossen zijn bedoeld voor jonge vis die tussen de wilgentenen schuilplaatsen vindt tegen roofvis en visetende vogels als aalscholver.

Beide vijvers zijn erg belangrijk voor HSV De Rietvoorn, omdat er jeugdcursussen worden gehouden en viswedstrijden. De laatste jaren waren er klachten over een afname van de vangsten, vandaar dat het bestuur besloten heeft om in overleg met gemeente en waterschap de vissenbossen te plaatsen.

SCHUILPLAATSEN Door de aanleg van de vissenbossen ontstaan er meer schuilplaatsen voor jonge vis, waardoor meer exemplaren kunnen opgroeien tot volwassen vis. Daarnaast vormen de takkenbossen een goede voedingsbodem voor waterinsecten die weer op het menu van de kleinere vissen staan. De vissen kunnen daardoor beter groeien. Een gezonde visstand is daarmee hopelijk gewaarborgd.