• Jannes Bijlsma

Vink pakt ook adviesbureau gemeente Veenendaal juridisch aan

VEENENDAAL Afvalverwerker Vink bereidt juridische stappen voor tegen adviesbureau PJ Milieu, dat onderzoek deed naar de mogelijke aanwezigheid van giftige stoffen in de grond onder het kerkelijk gebouw De Poster in Veenendaal. Het bedrijf is het niet eens met de conclusies uit het rapport dat stoffen die er zijn gevonden afkomstig zijn van uit een partij zand dat bij Vink is gereinigd. Eerder kondigde Vink al juridische stappen aan tegen het bureau Royal HaskoningDHV, dat in opdracht van de gemeente Barneveld grondmonsters bestudeerde uit de wijken Veller en Eilanden-Oost. 

Jannes Bijlsma

PJ Milieu nam in januari enkele grondmonsters onder het kerkelijk gebouw aan het Schrijverspark in Veenendaal en analyseerde die. De conclusie luidde dat het zand voldoet aan de norm waar het voor is gebruikt: de functieklasse wonen. De gemeente had Vink echter om zand gevraagd met de kwalificatie 'schone grond'. Daar voldeed het Vink-zand niet aan, aldus PJ Milieu, omdat er waarden werden overschreden voor de stoffen lood, kwik, zink, PAK, PCB, minerale olie en de vluchtige stoffen tolueen, xylenen en tetrachlooretheen. Hierbij is overigens geen gevaar voor de volksgezondheid. De stoffen waarvan - op basis van onderzoek van de Gelderse omgevingsdiensten en van een reportage van tv-programma Zembla - werd vermoed dat die in de grond konden zitten, styreen en DDT, werden niet gevonden.

AANTOONBAAR ONJUIST In een brief aan Vink verweet het college het bedrijf 'zeer laakbaar gehandeld' te hebben. Bovendien speelde de gemeente het PJ Milieu-rapport door naar het Openbaar Ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), omdat Vink een mindere kwaliteit zand had geleverd dan waar ze om had gevraagd. Dit bestrijdt het bedrijf ten stelligste. Volgens de directeuren Henk en Rob Vink zijn de conclusies van PJ Milieu 'aantoonbaar onjuist' en bereiden zij daarom stappen voor tegen dit onderzoeksbureau. ,,De aangetroffen stoffen waren namelijk al in de Veenendaalse grond aanwezig voordat het Vink-zand er werd toegepast", zo stellen zij in een mail aan hun relaties. ,,Het onderzochte zand is dus vermengd met de oorspronkelijk ter plaatse aanwezige grond. Bovendien betrof het een saneringslocatie, waar uitsluitend en exact de bouwput werd gesaneerd." Het college van b. en w. van Veenendaal heeft vorige week - in antwoord op schriftelijke vragen van de Lokaal Veenendaal-fractie - de waarde van het PJ Milieu-onderzoek afgezwakt. Het schrijft: ,,Het door PJ uitvoerde onderzoek is geen formele partijkeuring geweest, omdat die door de ligging van de grond onder het gebouw niet kon worden uitgevoerd. Het onderzoek geeft bij benadering, dus indicatief, aan dat de gemiddelde kwaliteit 'wonen' is." De onderzoeksopzet van PJ Milieu is geen officieel bewijsmiddel, aldus b. en w..