• Archief BDU Media

Vier coalitiepartijen verder zonder Pro Veenendaal

VEENENDAAL De coalitiepartijen SGP, D66, VVD en CDA zijn voornemens om de samenwerking voort te zetten zonder ProVeenendaal. Naar aanleiding van het opzeggen van het vertrouwen van vier collegeleden in wethouder Frits Beckerman van ProVeenendaal - ,,en het helaas niet doen besluiten tot vervanging van de wethouder door de fractie van ProVeenendaal´´ - zien zij geen andere mogelijkheid dan zonder ProVeenendaal de samenwerking voort te zetten, melden zij in een gezamenlijk schrijven aan de pers.

Naar aanleiding van de verklaring van de vier wethouders, waarin zij aangeven dat met name door grote verschillen in taakopvatting en werkwijze inmiddels een onwerkbare situatie is ontstaan, is in goed overleg gepoogd tot een oplossing te komen. Dick Both, fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij, de SGP: ,,We vinden het zeer spijtig dat het niet gelukt is de goede samenwerking met de huidige vijf coalitiepartijen voort te zetten. Het is dan ook erg jammer om te constateren dat we de afgelopen weken geen oplossing hebben kunnen vinden die voor alle partijen acceptabel is. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor Veenendaal en het raadsprogramma zeer serieus en willen de komende anderhalf jaar dit programma uitvoeren met de partijen D66, VVD en CDA en vertrouwen op een constructieve samenwerking met de andere partijen in de gemeenteraad. Omdat ProVeenendaal geen consequenties verbindt aan het opzeggen van het vertrouwen door vier wethouders in haar wethouder, zijn we genoodzaakt in de komende raadsvergadering aan te geven dat wij geen vertrouwen meer hebben in ProVeenendaal en haar wethouder."