• Formateur Wouter de Jong geeft toelichting op informatieproces.

    Aart Aalbers

'Vertrouwen in nieuwe coalitie groeit'

VEENENDAAL Formateur Wouter Menno de Jong (sinds vijf jaar burgemeester van Houten) vond het formeren van een nieuwe coalitie (ChristenUnie, VVD, Pro Veenendaal en SGP) meer werk dan hij dacht. Dat zei hij bij de presentatie van het concept raadsprogramma 2018-2022, in de trouwzaal van het gemeentehuis. Maar het loont volgens hem de moeite. ,,Het vertrouwen groeit." Er was een extra investering nodig in de relatie, nadat het vorige college collectief ontslag aanbood nadat vier van de vijf wethouders verklaarden niet meer te willen samenwerken met Frits Beckerman (Pro Veenendaal).

Gerard van Wijk

De intenties van de vier beoogde coalitiepartijen, die samen een ruime raadsmeerderheid hebben, lopen verder niet zo veel uiteen. De ambitie is te komen tot een duurzame en groene gemeente, zegt Engbert Stroobosscher (CU). De bereikbaarheid van Veenendaal was een belangrijk gespreksonderwerp, evenals de uitgezette lijnen voor het participatieproces, die verder worden uitgebouwd. ,,Wij respecteren het primaat van de gemeenteraad", laat Dylan Lochtenberg (VVD) weten ,,ICT en een vitale winkelstad, daar blijven we op inzetten." Een goed gebruik van energie en grondstoffen, vult Marco Verloop (SGP) aan. ,,Verder worden ICT en dienstverlening steeds meer digitaal."

Wijkgerichte aanpak is van groot belang, aldus Martijn Beek (ProVeenendaal). Op gemeentelijk niveau ,,willen we toe naar een integrale benadering van de drie domeinen (jeugdhulp, wmo, Participatiewet) door meer samenhang en waar mogelijk en wenselijk meer uniformiteit in de manier van werken aan te brengen en de budgetten van de drie domeinen te ontschotten." De beoogde coalitiepartijen zien graag dat het concept raadsprogramma breed door de raad en de samenleving worden gedragen. Er komt een zogeheten stadsgesprek, op woensdag 23 mei 20.00 uur in het gemeentehuis, voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en raadsleden. Vervolgens praat de raad er op 31 mei over.

Bij het raadsprogramma is een preambule aangebracht. Daarin verklaren de partijen dat in ieder geval tot najaar 2020 het thema koopzondag niet opnieuw op de politieke agenda komt. Tegen die tijd begint een evaluatieonderzoek. Voorjaar 2021 worden de uitkomsten van het onderzoek voorgelegd aan de raad. Wel is er ruimte voor de fracties om een eigen standpunt in te nemen voor wat betreft een eventuele verschuiving van de openingstijden van de winkels. Evenals nu het geval kunnen in de komende raadsperiode ook maximaal zes grote buitenevenementen per jaar op zondag worden georganiseerd. Ter bevordering van de levendigheid in het centrum op de koopzondagen onderzoekt de nieuwe coalitie de ruimte voor meer kleinschalige activiteiten.

Meer in de Veenendaalse Krant van woensdag 23 mei.