• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Verticaal groen voor een gezonder leefklimaat

VEENENDAAL Meer (betaalbare) woningen en meer groen. Dat vereist een slimme aanpak in een gemeente als Veenendaal, die het zonder uitbreidingsmogelijkheden moet doen. Verticaal groen is een van de toverwoorden, een oplossing waar dichte bebouwing aan de orde is. Het komt ter sprake in een voorstel van het college aan de raad met als thema 'sfeer, beleving en meer groen in de binnenstad'.

Gerard van Wijk

Er zijn gemeenten waar levende gevels met vaste planten een groen straatbeeld uitstralen. Bij Koninklijke Ginkel Groep is te zien wat verticaal groen is en hoe het kan worden toegepast. In stadsdelen met een dichte bebouwing, zoals onder meer het centrum, draagt dit bij aan een gezond leefklimaat.

VERKOELEND Groene gevels warmen overdag minder snel op, waardoor ze in de nachtelijke uren minder warmte uitstralen. Dat is belangrijk nu de zomers warmer worden. De verdamping van het blad heeft een verkoelend effect. Het dempt het straatgeluid, draagt bij aan de biodiversiteit, en de bladeren verbeteren de luchtkwaliteit door absorptie van CO2 en luchtvervuiling, zoals fijnstof en stikstofoxiden.

TWEE TON Voor meer sfeer, beleving en groen in de steeds meer bebouwde binnenstad wordt een krediet van één ton voor dit jaar en nog eens één ton volgend jaar vrijgemaakt. Over de 100.000 euro voor 2020 moet de raad komende november nog een besluit nemen. Eerder is er al het nodige over gedebatteerd. ,,Winkels, horeca, culturele instellingen en andere vormen van ondernemerschap zijn en blijven heel belangrijk voor onze binnenstad. Daarnaast zien we dat de binnenstad steeds meer een plaats is waar mensen elkaar ontmoeten en waar bewoners en bezoekers graag verblijven."

HITTESTRESS Afgelopen jaren werd geconstateerd dat de binnenstad een ,,hotspot is qua hittestress bij warme dagen." De verblijfskwaliteit moet worden vergroot, aldus het college. Er zijn een aantal aandachtspunten: de oversteek en inrichting van het Scheepjeshofplein, verbetering omgeving Zwaaiplein, verbetering omgeving Frisiavilla, vergroenen van de binnenstad, fietsparkeren in goede banen leiden, en het toevoegen van elementen zoals water, kunst of verlichting. Niet alles kan van de beschikbare twee ton worden uitgevoerd, maar sommige zaken kunnen wel meteen worden aangepakt. ,,Groen, in de breedste zin van het woord, kan bijdragen aan het verminderen van de luchtverontreiniging en de hoogte van temperatuur in de stad. Daarnaast draagt het bij aan de ruimtelijke kwaliteit, schaduw en het zorgt voor berging van water."

BEHEERKOSTEN Er wordt bij gezegd dat als verharding op kleine schaal wordt weggehaald en daar groen voor wordt teruggebracht, dit hogere beheerkosten tot gevolg heeft. Dat geldt ook voor verticaal groen. ,,De exact hoogte van deze kosten is moeilijk te bepalen aangezien het afhankelijk is van de mogelijke ideeën."