• Foto: Aart Aalbers/BDU

Versplintering maakt weg vrij voor Denk en PVV

VEENENDAAL De politieke versplintering blijft niet beperkt tot het pluche in Den Haag, maar dringt langzamerhand ook door tot de gemeenteraden. Onlangs kondigde het van D66 afgescheiden raadslid Gökhan Coban aan dat hij aan de wieg staat van de oprichting van een lokale afdeling van de politieke groepering Denk. Voor die partij stelt hij zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, voorjaar 2018, ook kandidaat. Tevens is het niet uitgesloten dat de PVV haar entree maakt bij deze verkiezingen.

Gerard van Wijk

Wilders maakte recent bekend dat hij in zoveel mogelijk gemeenten wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tussen de vijf en tien (grotere) gemeenten per provincie zou hij mooi vinden. Veenendaal is na de stad Utrecht en Amersfoort de derde grootste gemeente van de provincie. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2014 nodigde de Statenfractie van de PVV een aantal PVV'ers uit de provincie uit voor een kennismakingsbijeenkomst en onder hen waren er ook uit Veenendaal. Die hadden dat jaar graag aan de verkiezingen mee willen doen, maar Wilders beperkte de deelname tot Den Haag en Almere. Ditmaal wordt een hernieuwd verzoek uit Veenendaal met meer welwillendheid bekeken.

NIEUW COLLEGE Inmiddels is bekend dat het nieuwe college in de raadsvergadering van donderdag 22 december wordt benoemd. De portefeuilleverdeling volgt dan in januari. GroenLinks spreekt van 'oude wijn in nieuwe zakken', omdat het gaat om vier wethouders die ook al deel uitmaakten van het voormalige college, en één nieuwkomer in de persoon van Engbert Stroobosscher. Bestuurlijke stabiliteit en continuïteit is het devies van het nieuwe college. Oppositiepartijen hopen niet dat daarmee wordt bedoeld na de gemeenteraadsverkiezingen in dezelfde opstelling door te gaan.

Er is weinig nieuws onder de zon: de nadruk ligt op thema's als ICT-centrum, sociaal domein, Rondweg-Oost, parkeren en vitale binnenstad. Dat was de afgelopen jaren ook het geval.