• Archief BDU Media

Versoepeling van regels voor burgerinitiatief

VEENENDAAL Het burgerinitiatief dateert in Veenendaal van veertien jaar geleden en het stond in die dagen volgens kenners 'in de kinderschoenen'. De agenda voor de raadscommissie van 19 maart vermeldt een initiatiefvoorstel van SP, gesteund door D66, ProVeenendaal en GroenLinks, om de verordening te actualiseren. De initiatiefnemers willen het burgerinitiatief ,,meer eigentijds en laagdrempeliger maken zodat inwoners van Veenendaal makkelijker een onderwerp op de agenda van de raad kunnen zetten."

Het burgerinitiatief volgde landelijke ontwikkelingen waarbij een door 40.000 mensen ondersteund voorstel op de agenda van de Tweede Kamer komt. In Veenendaal zijn slechts enkele tientallen handtekeningen nodig om het op de agenda van de raad te krijgen. ,,Toen het burgerinitiatief werd ingevoerd was de raad huiverig, laat Jan Breur (SP) weten. ,,Bang om overspoeld te raken met burgerinitiatieven, die mogelijk eerdere besluiten terugdraaiden. Inmiddels is gebleken dat het met die stortvloed wel meevalt en staat ook veel meer open voor inspraak van inwoners. Dus is het tijd om de regels te versoepelen."

In de huidige verordening mag een burgerinitiatief niet gaan over een onderwerp waar de raad tot twee jaar eerder al een besluit over heeft genomen. ,,Die termijn willen we terugbrengen naar één jaar, zodat een burgerinitiatief eerder kan worden ingediend. Als het burgerinitiatief binnen de kaders van een raadsbesluit past, dus eigenlijk een nadere uitwerking van een eerder raadsbesluit is, willen we de termijn helemaal laten vervallen."

Breur komt met een simpel voorbeeld ter illustratie. ,,Als de gemeenteraad zegt: we gaan een boom planten, dan kan er tegelijk een burgerinitiatief worden ingediend om aan te geven dat die boom een populier moet zijn."