Verruiming voorzieningen voor chronisch zieken

VEENENDAAL Het advies van het Wmo-forum en de Cliëntenraad voor verruiming van de voorzieningen voor chronisch zieken is volledig overgenomen door het college. Zo komen op voorstel van de adviesraden chronisch zieken en gehandicapten in aanmerking voor een bijdrage van 200 euro. Daarnaast wordt een compensatie voor eigen bijdragen verhoogd van 110 naar 130 procent van de bijstandsnorm. Ook wordt de inkomensnorm voor de aanvullende ziektekostenverzekering verhoogd van 120 naar 130 procent van de bijstandsnorm.

Voorzitter Cees van Hal van het Wmo-forum laat weten tevreden te zijn met het besluit van het college. ,,Het is een eerste stap om passende maatregelen te treffen voor de groep chronisch zieken. Dat is gewenst en noodzakelijk. Dit jaar bleef maar liefst zes ton over van het geld dat de gemeente van het Rijk kreeg voor chronisch zieken." De regelingen worden in 2016 geëvalueerd, waarbij de adviesraden opnieuw om advies worden gevraagd.