• Google Streetview

Verontreinigde grond Vink toegepast onder gebouw De Poster

VEENENDAAL Nadat bleek dat een partij vervuild zand afkomstig van Vink Afvalverwerking in Barneveld en Ede toegepast is, blijkt nu dat dit zand ook in Veenendaal gebruikt is. Het zand is in 2015 toegepast als bodemsanering en bodemverbetering voorafgaand aan de bouw van De Poster aan het Schrijverspark. Er is in totaal 264 ton zand geleverd en het is nog niet duidelijk waar dit uit bestaat.

De gemeente is medio november op de hoogte gesteld en heeft direct contact opgenomen met de eigenaar van het pand. Deze locatie is volgens de gemeente de enige locatie in Veenendaal waar zand van het bedrijf Vink is geleverd.

GEZONDHEIDSRISICO'S Deze partij zand zou niet volgens de geldende regels zijn gekeurd. De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) heeft de in november beschikbaar gestelde onderzoeksrapporten bestudeerd en beoordeeld. De ODRU komt tot de conclusie dat het om zeer lage concentraties vervuild zand gaat. De GGD geeft aan dat de kans op gezondheidsrisico's zeer klein moet worden geacht en nihil is als het zand zich onder een pand bevindt.

BODEMONDERZOEKEN Door de gemeente Barneveld en een aantal andere gemeenten, waar het zand is toegepast in nieuwe woonwijken, zijn al aanvullende bodemonderzoeken gestart om zekerheid te krijgen en onrust weg te nemen. ,,De eerste resultaten bevestigen de verwachtingen van GGD en ODRU: er worden geen verontreinigingen met DDT en styreen aangetroffen", aldus de gemeente Veenendaal. 

VEILIGHEID Wethouder Marco Verloop: ,,De veiligheid en gezondheid van onze inwoners staat op nummer een. Ook al geven de onderzoeksresultaten aan dat de kans op gezondheidsrisico's zeer klein is, wil ik zoveel mogelijk zekerheid geven. We weten nu niet precies wat er in het zand zit. Om alle twijfel weg te nemen start in januari 2019 een nader onderzoek. Dat wordt door een gespecialiseerd bedrijf gedaan." Naar verwachting zijn de resultaten van dit onderzoek eind februari bekend.