• Gemeente Veenendaal

Vernieuwde Prins Bernhardlaan geopend

VEENENDAAL De Prins Bernhardlaan in Veenendaal is de afgelopen vier maanden opnieuw ingericht en veiliger gemaakt voor met name fietsverkeer. Er is een rotonde aangelegd op het kruispunt van de Kleine Beer en de Bevrijdingslaan en de weg heeft een veiligere inrichting gekregen tot aan het verzorgingshuis 't Boveneind. Donderdagmiddag is de vernieuwde weg feestelijk geopend.

Omdat de Prins Bernhardlaan onderdeel is van een regionale route en tevens onderdeel is van de snelfietsroute van Veenendaal-Centrum naar het station van Veenendaal-De Klomp was er een wens om de weg veiliger in te richten voor fietsers. Zo zijn er vrijliggende fietspaden gerealiseerd, is er een nieuwe rotonde aangelegd waar fietsers voorrang hebben en zijn er fietsenstallingen geplaatst bij de winkels aan de Prins Bernhardlaan. Tegelijk met deze verbeteringen heeft de gemeente de riolering onder de weg vervangen.

OPENING Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof, wethouder Engbert Stroobosscher, directeur van het aannemersbedrijf KWS Theo te Beest en voorzitter van de winkeliersvereniging Prins Bernhardlaan Roel van de Kraats openden de vernieuwde weg door in aanwezigheid van omwonenden, de winkeliers en andere belanghebbenden twee bomen te planten.

De herinrichting van de Prins Bernhardlaan is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Utrecht. In het kader van het Actieplan Fiets en Veiligheid heeft de provincie een bijdrage op de uitvoeringskosten beschikbaar gesteld. Doel van dit Actieplan is om via een bijdrage aan gemeenten de regionale fietspaden, waarvan de gemeenten wegbeheerder zijn, te verbeteren. Dit is gericht op het veiliger, comfortabeler en sneller maken van deze verbindingen.

FIETSPROJECTEN De reconstructie van de Prins Bernhardlaan is de laatste van drie fietsprojecten die in 2016 en 2017 gerealiseerd zijn in Veenendaal met een bijdrage vanuit het Actieplan fiets en veiligheid. Eerder zijn fietsvoorzieningen Raadhuisstraat (tussen Boompjesgoed en Kerkewijk, inclusief kruispunten) en de snelfietsroute Veenendaal-West (deel Panhuis-Zeezwaluw) aangelegd. Een vierde project, de herinrichting van de fietspaden langs de Rondweg-West, wordt in 2018 uitgevoerd.