• Aart Aalbers

Verloedering van de Juliahoeve

VEENENDAAL De Juliahoeve aan de Zandheuvelweg is een kleine langhuisboerderij, gebouwd tussen 1900 en 1905. Een voormalig agrarisch bedrijf, dat symbool staat voor het verdwijnen van het agrarisch landschap. Er waren plannen voor, zoals de vestiging van een zorgboerderij. Maar het kwam er niet van en het geheel verloederde. De hoeve is langzamerhand een bouwval geworden. Volgens de nieuwste plannen komen er drie woningen voor in de plaats.

Gerard van Wijk

Dat is nodig om zogeheten kostendragers te creëren voor behoud van het landgoed Prattenburg. Er zijn meer plannen voor veranderingen op het landgoed, maar die liggen op grondgebied van Rhenen. Die gemeente ijvert, met Veenendaal, de provincie Utrecht en de grondeigenaar, voor behoud van openstelling van het landgoed. Agrarisch erfgoed verdwijnt en het is nog niet helemaal een gelopen race in dit inmiddels historische dossier, maar het moet al raar lopen als de raad geen toestemming verleent voor de veranderende bestemming.

Wel werden er door verschillende fracties in de vergadering van de raadscommissie vraagtekens gezet bij de wederkerigheid. ,,Er is al veel gegeven, wat komt er voor terug van de grondbezitters", vraagt ProVeenendaal. De SGP wil aansluiting bij de lay out van de agrarische bebouwing, maar de PvdA vraagt of het niet beter is de bestaande agrarische bebouwing te redden. Zou een kleine zorginstelling niet levensvatbaar zijn, vraagt D66. GroenLinks herinnert aan de in 2009 verleende gemeentelijke monumentenstatus aan de Juliahoeve. Maar volgens wethouder Arianne Hollander loopt de procedure rond de monumentenstatus nog, er is advies gevraagd aan de monumentencommissie. En er is bezwaar en beroep aangetekend tegen die status door de landgoedeigenaar. Volgens de VVD is niet gezegd dat de hoeve per definitie wordt gesloopt. Er volgt over de veranderingen op het landgoed op maandag 4 april een door de provincie te organiseren hooravond.