• Vluchtelingenopvang eind vorig jaar in de gemeente Ede.

    AlertCrossmedia

Verlenging vluchtelingenopvang in Veenendaal

VEENENDAAL De 150 vluchtelingen is sporthal De Vallei mogen 48 uur langer blijven. Dat geeft de gemeente Veenendaal aan in een persbericht. In eerste instantie was er gedurende 72 uur crisisnoodopvang en dat wordt nu tot maandag 5 oktober 18.00 uur. ,,Zojuist heb ik in het kernteam dat besluit genomen. Met het COA is afgesproken dat de vluchtelingen hierna naar een andere opvanglocatie in Nederland worden gebracht", aldus burgemeester Wouter Kolff. ,,Het is de primaire taak van de gemeente deze groep vluchtelingen de komende dagen goed op te vangen. Momenteel zit deze groep echter al in de derde opvanglocatie. Het is voor hen erg belangrijk om het perspectief te hebben op de eerste registratie voor de reguliere asielprocedure. De afgelopen uren is hierover intensief contact geweest met het COA en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Inmiddels is bekend dat de vluchtelingen die bij ons verblijven vanaf dinsdag in Rotterdam zullen worden geregistreerd. Hiermee is voor alle betrokkenen helderheid ontstaan." Kolff geeft aan de de crisisnoodopvang voorspoedig verloopt. ,,Het is rustig binnen de sporthal en ook in de omgeving. Er zijn voldoende vrijwilligers en medewerkers beschikbaar en de hoeveelheid aangeboden hulp en goederen is hartverwarmend. Inmiddels hebben ruim 3.000 Veenendalers op enige wijze hulp geboden. Ik ben en blijf hen daarvoor zeer dankbaar."

Label:

Vluchtelingen