• Google Maps

'Verkeerssituatie Zwaaiplein is onveilig en chaotisch'

VEENENDAAL De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de verkeerssituatie op het Zwaaiplein. De omwonenden hebben een brief ontvangen waarin wordt gezegd dat uit het onderzoek blijkt dat er ,,een chaotische situatie is, maar niet per se (verkeerskundig) onveilig.” De omwonenden kunnen daar weinig mee.

Gerard van Wijk

Er zijn aanbevelingen gedaan en komend voorjaar gaat de gemeente een aantal uitgewerkte alternatieven aan omwonenden voorleggen. Het CDA stelde vorig jaar zomer schriftelijke vragen aan het college en heeft dat nu weer gedaan. Raadslid Mark Ruiterbeek noemt het antwoord aan de inwoners ,,vrij technisch".

ONOVERZICHTELIJK De verkeerssituatie op het Zwaaiplein wordt al langere tijd door zowel weggebruikers als omwonenden als onveilig ervaren. ,,De fietsroute Veenendaal-Ede is overal goed geregeld, behalve op dit punt. Het is er heel onoverzichtelijk", zegt CDA'er Mark Ruitenbeek. Vijf straten komen uit op het plein: Prins Bernhardlaan, Vijgendam, Verlaat, Brouwersgracht en Hoogstraat. ,,Er is eerder een inventarisatie gemaakt van onveilige verkeerssituaties in Veenendaal en deze kruising werd vaak genoemd."

Ruitenbeek noemt de brief aan omwonenden opmerkelijk. Er wordt namelijk alleen gemeld dat het aangekondigde onderzoek heeft plaatsgevonden en de resultaten intern zijn besproken. Het CDA heeft aangegeven ,,graag kennis te willen nemen van de inhoud van dit rapport van de verkeersdeskundigen". Ook wordt het college gevraagd waarom ervoor gekozen is alleen de bewoners te informeren over de uitkomsten van het onderzoek en geen afschrift te sturen naar de gemeenteraad.

STAPVOETS Er wordt niet geregistreerd of en hoeveel ongevallen er op het Zwaaiplein plaatsvinden. Volgens een omwonende zijn er wel veel ,,bijna ongevallen". Het is er volgens haar bijzonder onoverzichtelijk, vooral voor fietsers, maar ook automobilisten ,,moeten eigenlijk stapvoets rijden om alles goed te kunnen overzien". Betrokkenen vragen zich af hoe een kruispunt als chaotisch wordt aangemerkt en in één adem ook als niet per se onveilig. ,,Dat lijkt strijdig." Ruitenbeek zegt dat de fractie veel signalen krijgt met de vraag of er wat aan gedaan kan worden.

Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is het vergroten van de opstelruimte voor de fietsers. ,,Dit om het overzicht te verbeteren, en hopelijk ook het onveilige gevoel", schrijft de gemeente aan omwonenden. ,,Er is natuurlijk een verschil tussen verkeerskundig onveilig en de beleving van veiligheid door de gebruikers."