• Alert Crossmedia

Veenendaal gaat met Q-park praten over schade door gratis parkeren

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal ligt al enige jaren in de clinch met enkele eigenaren van private parkeergarages. Nu is er een overleg begonnen met Q-park om tot een schikking te komen voor lopende zaken, zoals onder meer de schade die Q-park zou hebben geleden omdat de gemeentelijke parkeergarages een proef namen met gratis parkeren op zaterdag. Het college benadrukt overigens dat de gesprekken zich bevinden in een oriënterende fase.

KOSTPRIJSDEKKEND De rechtbank in Rotterdam heeft eind augustus de gemeente in het ongelijk gesteld. De gemeente was in beroep gegaan van een besluit uit 2017 van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), waarin werd geconcludeerd dat de gemeente in strijd met de Wet markt en Overheid handelde door geen kostprijsdekkende tarieven te hanteren bij de exploitatie van de drie gemeentelijke parkeergarages. 

Het college stelt dat de recente uitspraak van de rechtbank voor de parkeertarieven niet van belang is. ,,Door het in januari 2018 genomen besluit heeft de gemeenteraad het parkeren in de gemeentelijke garages op alle dagen in de week tegen marktconforme tarieven aangewezen als algemeen belang. Hiermee is de Wet Markt en Overheid in feite niet meer van toepassing.”