• Aart Aalbers

Q-Park wil niet schikken met gemeente

VEENENDAAL De commerciële parkeerexploitant Q-Park weigert de door de gemeente Veenendaal aangeboden schikking over een geschil inzake gratis parkeren. Q-Park exploiteert onder andere een parkeergarage in Veenendaal.

Het geschil betreft een periode dat de gemeente op zaterdagen de drie gemeentelijke parkeergarages gratis openstelde. Dat behoort inmiddels al weer tot het verleden, maar Q-Park heeft een 'externe onafhankelijke deskundige' laten vaststellen dat zij door de gratis openstelling een schade van ruim 168.000 euro heeft geleden. Dat bedrag wil zij nu binnen veertien dagen door de gemeente overgemaakt zien.

De gemeente is dat echter niet van plan. Zij betreurt dat Q-Park niet ingaat op het voorstel tot een schikking en wacht de aangekondigde bodemprocedure af. Zo blijft de onenigheid tussen beide partijen nog wel even voortduren. De gemeente heeft steeds benadrukt dat het van belang was dat het voor de werkgelegenheid belangrijke winkelcentrum een injectie kon gebruiken en het ook voor de andere parkeerexploitanten belangrijk was dat de inwoners en bezoekers van buiten Veenendaal het winkelcentrum blijven aandoen. Op sociale media wordt het weigeren van een schikking door Q-Park bekritiseerd.