• De Rijnbrug

    Henny Jansen

Onderzoek naar milieueffecten verbreding Rijnbrug Rhenen

RHENEN Om een betere doorstroming op de N223 via Rijnbrug Rhenen tussen Gelderland en Utrecht te bewerkstelligen, is eind 2018 besloten om de brug te verbreden. Nu worden de millieueffecten van de rijstrookverbreding onderzocht.

Momenteel heeft de brug 1x2 rijstroken. Eind 2018 is besloten om de brug naar 2x2 rijstroken te verbreden. Zo moet de doorstroming en bereikbaarheid van beide regio's, Gelderland en Utrecht, verbeteren. Voor het rapport wordt onder andere de neerslag van stikstof op omliggende Natura 2000-gebieden onderzocht. Tussen november 2019 en medio 2020 worden de benodigde onderzoeken uitgevoerd.

REAGEREN De onderzoeksresultaten komen in een Milieueffectrapportage (MER). Eerst wordt er een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Op de NRD kan door iedereen worden gereageerd, van 16 oktober tot en met 26 november 2019. De reikwijdte staat voor het 'hoe' en het detailniveau voor het 'wat'.

INZAGE De Notitie is beschikbaar via de website van de provincie Utrecht, de papieren versie ligt ter inzage in de provinciehuizen van Gelderland en Utrecht. Maar ook bij de gemeentekantoren van Rhenen, Buren en Neder-Betuwe ligt een exemplaar. 

Het streven is om de nieuwe brug voor 2025 klaar te hebben voor gebruik.