• Pixabay

Betalen voor eerste parkeervergunning levert gemeente één ton op

VEENENDAAL Bewoners in het centrum van Veenendaal gaan 45,17 euro betalen voor de eerste parkeervergunning. Dat is tot nu toe gratis. Dat levert de gemeente één ton op. De gemeente wijst er op dat bewoners in de centra van omliggende gemeenten ook betalen voor de eerste parkeervergunning. De raad is akkoord gegaan met deze regeling. Ook omdat er de ambitie is op enige termijn tot een gezonde parkeerexploitatie te komen en er nu nog steeds een tekort is.

Een amendement van Lokaal Veenendaal, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks om wat het parkeertarief betreft versneld tot een gezonde parkeerexploitatie te komen, werd verworpen. Voor volgend jaar is voorzien in een trendmatige verhoging van 1,5 procent van de parkeertarieven, op straat en in de garages. 

BIJDRAGE ,,Bewoners in complexen met een eigen (gebouwde) parkeervoorziening krijgen geen (gratis) eerste vergunning. Grondgebonden woningen krijgen nu in de regel nog een gratis eerste vergunning. Dit is niet afhankelijk van de mogelijkheden om op eigen terrein te parkeren. Door een (beperkte) bijdrage te vragen voor de eerste vergunning wordt het benutten van de eigen voorzieningen, parkeren op eigen terrein, gestimuleerd. De hoeveelheid 'blik op straat' neemt hierdoor af."