• Foto: Henriet Vink/BDU

Verhoging parkeertarieven onontkoombaar

VEENENDAAL - Een verhoging van de parkeertarieven is onontkoombaar. Daar is de Veenendaalse gemeenteraad in grote meerderheid het wel over eens. Dat bleek tijdens de dinsdagavond gehouden vergadering van de raadscommissie. Wanneer het tarief vanaf volgend jaar naar 1,80 euro per uur gaat (met een dagkaart van 6 euro) dan moet voor het parkeren in gemeentelijke parkeergarages net zo veel worden betaald als in commerciële parkeergarages. Het college wijst er op dat ook in de nieuwe situatie Veenendaal wat parkeren betreft niet duurder is dan omliggende gemeenten. Maar verschillende raadsfracties vinden wel dat er met de nodige creativiteit moet worden gekeken naar ook andere oplossingen dan alleen het verhogen van de tarieven. Nu worden bewoners van het centrum geconfronteerd met ,,parkeerlasten waar ze niet om gevraagd hebben." Tevens moet worden bezien of er toch afspraken kunnen worden gemaakt met de ondernemers, waarmee wel veel is gesproken over een aandeel in de te nemen maatregelen, maar met wie geen overeenstemming is bereikt.Veenendaal wil een kostendekkende parkeerexploitatie en daarom gaat het tarief omhoog. In tijden van voorspoed zijn veel parkeervoorzieningen gerealiseerd, maar de economische crisis heeft de ontwikkelingen in het kernwinkelgebied behoorlijk dwarsgezeten. ,,Het aantal kopende bezoekers is teruggelopen", aldus wethouder Marco Verloop. Dat komt volgens hem mede door internet. ,,Het gaat slecht in het centrum", zegt Cees van der Voet (Lokaal Veenendaal). Het parkeertarief is niet bepalend voor het bezoek aan het winkelcentrum, aldus het CDA. In de duurdere parkeergarages van commerciële bedrijven is het drukker dan in de gemeentelijke parkeergarages. Maar de VVD ,,staat niet luid te juichen" bij een verhoging van de tarieven. ,,Wij zijn niet overtuigd dat een verhoging geen effect heeft op het aantal bezoekers."