• archief BDUmedia

Verhoging eigen bijdrage lijkt van de baan

VEENENDAAL De verhoging van de eigen bijdrage schoonmaakondersteuning, een zoekrichting van het college, lijkt van de baan. Donderdagavond tekende zich bij het uitspreken van de algemene beschouwingen in de Veenendaalse
gemeenteraad een meerderheid af om de eigen bijdrage niet te verhogen naar 15 euro per uur, en op de duur naar 20 euro, maar te handhaven op 10 euro.

Gerard van Wijk

Meerdere partijen kiezen hier voor. De ChristenUnie vindt het met name bezwaarlijk voor de portemonnee van de midden-inkomens. Wanneer in 2020 voor de schoonmaakondersteuning het abonnementstarief wordt ingevoerd kan de eigen bijdrage betaalbaar blijven.

OZB Over een verhoging van de OZB zijn de meningen verdeeld. Volgens de VVD zou op korte termijn al een besparing van 1,5 miljoen euro kunnen worden gerealiseerd bij de voorzieningen voor de jeugd door efficiënter te werken. Er ligt een grote uitdaging voor college en raad, de tekorten lijken structureel. Ook het CDA ziet een verhoging van de OZB niet zitten. GroenLinks wil, met andere partijen, wel een verhoging van de OZB om al te draconische maatregelen te voorkomen.

GILBERT De door de stichting Gilbert van Schoonbeke aangevraagde drie ton ligt de raad zwaar op de maag in deze periode waarin op de euro´s moeten worden gelet. Volgens de SGP zijn de grenzen van de financiële ruimte bereikt, de partij wil de subsidie op één ton houden en ProVeenendaal op twee ton. Daarentegen mag er wat ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal en het CDA betreft best wat meer aandacht worden gegeven aan mantelzorgers en vrijwilligers.

Volgens het CDA wordt er alleen hard bezuinigd op het sociaal domein. De gemeenten hebben er gezamenlijk bij het ministerie op aan gedrongen dat het Rijk de gemeenten helpt de kosten te kunnen betalen. Maar de verantwoordelijke minister wil eerst een onderzoek afwachten en de discussie gaat voorjaar volgend jaar verder. Tot die tijd blijft er wat de uitvoering van de Jeugdwet betreft een negatief saldo van enkele miljoenen euro´s.

CULTUUR Sommige partijen komen maandagavond, wanneer de raad verder gaat met de behandeling van de programmabegroting, met een voorstel om de eerder door de raad voor culturele initiatieven vastgestelde twee ton, ook daadwerkelijk daarvoor te bestemmen. Het college wil van de twee ton 180.000 euro in de exploitatie van het theater en de bibliotheek steken, waardoor er slechts 20.000 euro overblijft voor culturele initiatieven. ,,Wij sturen het college met de opdracht een pizza te halen en ze komt terug met Chinees eten", aldus de PvdA.