• Archief BDUmedia

Verduurzaming gemeentelijk monument

VEENENDAAL De Historische Vereniging Oud Veenendaal (HVOV) maakt zich zorgen over de monumentale status bij de renovatie van de woningen aan de Lindelaan 2 tot 44. De drie huizenblokken zijn namelijk een gemeentelijk monument. Het college heeft de HVOV laten weten dat zij het complex vanuit stedenbouwkundig, architectuurhistorisch en cultuurhistorisch oogpunt van belang acht. Dat is de reden dat al in het voortraject MooiSticht, waarin de monumentencommissie is ondergebracht, is betrokken. Bij de renovatie gaat het er om de van oorsprong woningwetwoningen te laten voldoen aan de huidige eisen van duurzaamheid.

Gerard van Wijk

Het behoud van de buitengevel was gezien de technische staat volgens het college niet mogelijk. ,,Ondanks het gebruik van nieuwe stenen is MooiSticht van mening dat de monumentale waarden van het complex behouden kunnen blijven." Bij de nieuwe ramen en deuren wordt het originele beeld teruggebracht. De gemeente heeft MooiSticht aangewezen als officiële instantie om advies uit te brengen bij omgevingsvergunningen voor andere gemeentelijke monumenten. ,,De HVOV heeft hierin geen officiële rol en is derhalve niet betrokken."

Dit is precies wat de HVOV stoort. De vereniging heeft al eerder laten weten het vreemd te vinden dat zij niet als adviesinstantie voor de gemeente kan functioneren. Achterliggende gedachte is ook dat Veenendalers in veel gevallen meer kennis hebben van de lokale situatie en historische betekenis dan een instantie van buiten de gemeente.