• Gemeente Veenendaal

Verdeling kosten Rondweg-Oost heikel punt

VEENENDAAL Volgens verwachting hebben Provinciale Staten van Utrecht besloten tot verbreding van de Rondweg-Oost naar tweemaal twee rijbanen. Bij de Prins Clauslaan komt een ongelijkvloerse kruising. Die moet zorgen voor een veilige oversteek van bewoners van de nieuwe wijk Veenendaal-Oost naar het centrum. Vanuit Veenendaal was een raadsmeerderheid ook voor deze oplossing. Onderzocht wordt of de maximum snelheid naar beneden kan worden aangepast, naar 60 en mogelijk 50 kilometer per uur.

Gerard van Wijk

Heikel punt is nog de verdeling van de kosten. De verbreding van de rondweg kost 41 miljoen euro. Van dat bedrag kost de ongelijkvloerse kruising 17 miljoen euro. De provincie wil dat Veenendaal de helft daarvan voor haar rekening neemt. Veenendaal is daar minder gecharmeerd van. Het zou een forse ingreep uit de algemene reserve tot gevolg hebben. Bovendien wordt erop gewezen dat de rondweg, als onderdeel van de N233, een provinciale weg is.

Label:

Rondweg-Oost