• 112Heuvelrug

Verbreding Rondweg-Oost nog duurder

VEENENDAAL Aan de door de provincie Utrecht aangedragen varianten voor verbreding van de Rondweg-Oost (N233) naar tweemaal twee rijbanen hangt een stevig prijskaartje. Naar nu blijkt is er sprake van miljoenen aan bijkomende kosten.

Gerard van Wijk

Afhankelijk van de variant waarvoor wordt gekozen tussen de 14 en 73 miljoen euro. Maar daar blijft het niet bij. Uit een rapport van onderzoeksbureau Sweco blijkt dat de kosten voor geluidwerende voorzieningen tussen de vijf en tien miljoen euro zijn. De provincie heeft tot nu toe 8,5 miljoen euro gereserveerd voor verbreding van de weg. De gemeente zou ook een stevige financiële bijdrage moeten leveren.

A12 TOT A15 Volgens Cees van Doodeweerd, die al langer als omwonende tegen de voorgenomen verbreding van de rondweg ageert, en Wil Maarschalkerweerd is de provincie Utrecht niet bezig verkeersstromen te beheersen, maar probeert zij enkel en alleen de doorstroming van de A12 tot de A15 en vice versa te bevorderen. Er wordt alleen gesproken over verschillende varianten die allen te maken hebben hebben met verbreding van de weg. ,,Het handhaven van de huidige situatie, de nul optie, kwam bij de recente presentatie op 8 november amper aan de orde."

Van Doodeweerd en Maarschalkerweerd vinden het opvallend dat voor de bijkomende kosten geen richtbedragen kunnen worden gegeven, omdat deze nogal uiteen zouden lopen. Het gaat dan om zowel de geluidsvoorzieningen als planschadevergoedingen, budgetoverschrijding en overige plankosten.

TEKORT ,,Er is een tekort van tenminste 5,5 miljoen euro, exclusief de bijkomende kosten waarvoor tot nu toe geen dekking is gevonden. Wij vragen ons af of bij verbreding van de weg de winst voor bijvoorbeeld het aantal verliesuren voor vrachtauto's, wel opweegt tegen de hoge kosten. Wellicht is het in dit licht bezien verstandiger het project af te blazen." Opgemerkt wordt ook dat voor verbreding van de Rijnbrug in de N233, met naar schatting 57 miljoen euro aan kosten, een niet gedekt tekort is van 37 miljoen euro, plus bijkomende kosten. 

MEER VERKEER Van Doodeweerd en Maarschalkerweerd vragen zich af wat de maatschappelijke winst is voor de bewoners van Veenendaal bij het verbreden van de Rondweg-Oost naar tweemaal twee rijstroken, anders dan dat het verkeer beter zou doorstromen. ,,Bij verbreding van de weg wordt de aantrekkingskracht van de route N233 sterk vergroot en komt er dus steeds meer verkeer. Hierbij zijn de belangen van de inwoners totaal ondergeschikt en hebben zij ook geen stem in het proces, integendeel."   

Label:

Rondweg-Oost