• Aart Aalbers

Verbreding Rondweg-Oost niet voor 2030

VEENENDAAL Veenendaler Cees van Doodeweerd biedt dinsdag 4 april een door 400 aanwonenden van de Rondweg-Oost getekende petitie aan de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie aan. Daarin wordt protest aangetekend tegen een mogelijke verbreding van deze weg, van twee naar vier rijbanen. Zowel bij de gemeente Veenendaal als bij de provincie Utrecht wordt rekening gehouden met verbreding op termijn omdat het steeds drukker wordt op de weg. In de spits, zowel 's morgens als 's avonds, ontstaat nu al een file. Ondernemers vrezen op den duur veel oponthoud als de weg blijft zoals hij nu is.

Op korte termijn zouden de drie rotondes in de weg worden vervangen door met verkeerslichten geregelde kruisingen. Dat zou een betere doorstroming tot gevolg hebben. De verwachting is overigens dat verbreding van de weg zeker niet voor 2030 zal plaatsvinden. De eventuele verbreding heeft gevolgen voor geplande woningbouw in Veenendaal-Oost, in de omgeving van de rondweg. Verder moeten dan benzinestations worden verplaatst en wellicht ook de energiecentrale van DEVO.

Van Doodeweerd wijst op de gevolgen van verbreding voor de aanwonenden, zowel voor wat betreft de gezondheid (uitstoot van onder andere fijnstof en CO2) als geluidsoverlast. Een rondweg met tweemaal twee rijstroken zou een verlengstuk worden van de A30, een verbinding tussen de A15 en A12, waarvan dan steeds meer gebruik wordt gemaakt.

Label:

Rondweg-Oost