• 112Heuvelrug

Verbreding Rondweg-Oost kan nog jaren duren

VEENENDAAL Volgend jaar neemt de provincie Utrecht een besluit over het al dan niet verbreden van de Rondweg-Oost. Echter wijzen alle tekenen erop dat van alle onderzochte varianten, verbreding van tweemaal één naar tweemaal twee rijbanen als de enige optie wordt gezien. Dat werd donderdagavond duidelijk op een tweede informatiebijeenkomst die de provincie samen met de gemeente had georganiseerd in het gemeentehuis.

Gerard van Wijk

Het was een minder druk bezochte bijeenkomst dan de vorige in april dit jaar. ,,Het duurt allemaal een beetje lang", reageert Cees van Doodeweerd. Hij overhandigde april vorig jaar 425 handtekeningen van omwonenden van de rondweg aan Provinciale Staten. Die zien verbreding van de drukke weg niet zitten, zij vrezen voor toenemende slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast. ,,Je kunt wel driedubbele beglazing hebben, maar je wilt bij mooi weer ook wel eens een raam open kunnen zetten of in de tuin zitten en dat is er niet bij." Van Doodeweerd is niet verbaasd over de uitkomst van de gepresenteerde varianten. ,,Dat wisten we in april al, bij de eerste bijeenkomst. Alle alternatieven vallen af, vanwege juridische procedures en bescherming van natuurgebieden in de omgeving." De omwonenden gaven blijk van hun teleurstelling en onvrede over de gang van zaken.

,,Er is een show opgevoerd, we wisten al langer dat de aangedragen varianten van tafel geveegd zouden worden. Er is volledig voorbij gegaan aan de argumenten van de bewoners." Van Doodeweerd ziet de verbreding niet zo snel gebeuren. ,,Er ligt een advies van de klankbordgroep, er ligt ook nog een nuloptie, de raad die advies mag geven is verdeeld en bezwaarschriftenprocedures en het vaststellen van een noodzakelijk inpassingsplan kunnen jaren duren."