• Joëlle Kelderman

Verbreding Rondweg-Oost: 14 tot 73 miljoen

VEENENDAAL  ,,U heeft uw punt gemaakt, dank u," zegt de gespreksleider woensdagavond in een matig bezette raadszaal bij een door provincie en gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst over de Rondweg~Oost. Het typeert de zoveelste discussie over de toekomst van de rondweg: de mensen worden een beetje moe van alle besproken en nog te bespreken varianten en van een echte discussie is geen sprake. Wie dieper op de materie in wil gaan kan na afloop in de hal van het gemeentehuis terecht, waar een informatiemarkt wordt gehouden. De meningen over het al dan niet verbreden van de rondweg en bij verbreding de verschillende varianten lopen sterk uiteen.

Er is een nul alternatief en dan wordt alles gelaten zoals het nu is. Er is een idee om de weg te verbreden naar tweemaal twee banen op maaiveld niveau, er is een idee om dat deels verdiept te doen en er is een idee om het verkeer over een afstand van 1050 meter in een bak te laten doorstromen, een overkapping. De prijskaartjes liegen er niet om. De goedkoopste variant is uiteraard niets doen, maar aangezien regeren vooruit zien is lijkt dat met de verwachte toename van het verkeer niet de te verkiezen variant. Dan begint de teller te lopen, van 14 via 31 en 53 naar 73 miljoen euro, afhankelijk van de variant die uiteindelijk op 19 maart volgend jaar bij Provinciale Staten van Utrecht uit de bus komt.

Dat is dan nog zonder onder meer geluidwerende voorzieningen, BTW en nog wat zaken. ,,Het wordt nog een rekensommetje om dat er aan toe te voegen", aldus de gespreksleider. Tot op heden is er geen budget voor aanpassing van de weg. Zelfs bij de voordeligste verbredingsvariant zal de gemeente ook in de lokale buidel moeten tasten.

Het college van Veenendaal bekijkt volgende week welke variant zij als de beste oplossing ziet om de bereikbaarheid en doorstroming voor nu en in de toekomst te bevorderen. De raad mag zich over de materie 21 december buigen en een advies uitbrengen aan de provincie. Want het is en blijft een provinciale weg. Geluid, luchtkwaliteit en gezondheid komen aan de orde. Schermen van zes meter hoogte zouden deels een oplossing moeten bieden. Modelanalyses, kansrijke alternatieven, mobiliteit management maatregelen en een notitie reikwijdte en detailniveau vliegen de toehoorders om de oren. Er worden nu 30.500 voertuigen per etmaal op de weg waargenomen. Dat worden er naar verwachting 38.000 tot 2030. 

Volgens de gespreksleider wordt in het algemeen de luchtkwaliteit in Nederland beter, daar zijn rekenmodellen op los gelaten. Al moet hij toegeven dat er ,,nog een flinke inspanning te doen is." Ondernemers zien liever dat met verbreding van de weg morgen in plaats van overmorgen wordt begonnen. De klankbordgroep van omwonenden kiest voor een nul plus optie, maar die is volgens de provincie te weinig oplossingsgericht. Cees van Doodeweerd en Wil Maarschalkerweerd stellen in een open brief aan de gemeenteraad voor de snelheid op de weg, nu 80 kilometer per uur, te verlagen naar 60 kilometer per uur. Dan zijn er voor het bedrijfsleven minder voertuigverliesuren. Maar dat kan volgens de provincie niet omdat het een gebiedsontsluitingsweg betreft. Een van de eerste bewoners van Veenendaal~Oost spreekt zijn verbazing uit. Er is maar een weg vanuit de wijk, met straks ruim drieduizend woningen, heeft de politiek indertijd soms zitten slapen.

Label:

Rondweg-Oost