• Archief BDU Media

Verbazing bij college over toonzetting vakbond

VEENENDAAL - Het college heeft haar verbazing uitgesproken over de toonzetting van een brief van de vakbond ABVA/KABO. In die brief werd aandacht gevraagd voor de belangen van werknemers van zorgaanbieders bij het verliezen van een aanbesteding. De gemeente wordt door de vakbond bij voorbaat aansprakelijk gesteld voor de gevolgen voor de werknemers. Het college vindt dit ,,niet passend."

In een reactie wijst het college erop dat er bij de gunning van de opdracht rekening is gehouden met de eventuele gevolgen voor werknemers. ,,Alle (AWBZ) zorgaanbieders die zich hebben ingeschreven voor uitvoering van de Wmo-ondersteuningstaken, dus hun personeel voor deze taken willen inzetten, zijn als aanbieder toegelaten. Er is geen limiet gesteld aan het aantal aanbieders dat we maximaal contracteerden."

Verder wordt erop gewezen dat een aantal zorgaanbieders er bewust voor heeft gekozen niet in te schrijven. Met hen is contact geweest en zij gaven aan actief in gesprek te zijn met aanbieders die wel hebben ingeschreven. Hierbij gaat het zowel om overname van cliënten als om overname van personeel. ,,Wij volgen dit proces en zijn tevreden over de wijze waarop ook zorgaanbieders hierin hun taak en rol oppakken", aldus het college. Bovendien hebben zorgaanbieders een CAO waarin is geregeld hoe om te gaan met personeel bij het winnen of verliezen van aanbestedingen.