• Archief BDU Media

Verantwoording beleid op 'gehaktdag'

VEENENDAAL In navolging van wat in Den Haag gebeurt organiseert de raadgriffie woensdag 19 juni in het gemeentehuis van Veenendaal een verantwoordingsmarkt, in aanloop naar het verantwoordingsdebat op donderdag 27 juni. In Den Haag presenteren de ministeries hun jaarverslagen. Hoeveel geld is er uitgegeven en waarom? Zijn de doelen en ambities waargemaakt? Het verantwoordingsdebat wordt daar wel bijltjesdag ofwel gehaktdag genoemd.

Op 19 juni om 19.15 uur verricht burgemeester Gert-Kan Kats de aftrap, waarna aan negen marktkramen discussie kan worden gevoerd over de financiën van gemeenschappelijke regelingen, waar Veenendaal aan meedoet. Dat zijn de ODRU (milieu en omgevingstaken), GGD regio Utrecht, VRU (veiligheidsregio), regio FoodValley, IW4 (sociaal werkbedrijf) en AVU (afvalverwerking). Na een pauze komen de jaarstukken 2018 van de gemeente ter sprake. ,,De raad gebruikt de informatie van de verantwoordingsmarkt bij het debat met het college op 27 juni. Op dat moment neemt de raad ook besluiten over de jaarstukken."

Inwoners zijn welkom om mee te praten. Aanmelden via griffie@veenendaal.nl met vermelding van de onderwerpen waarover een bijdrage kan worden verwacht.