• Henny Jansen/BDU

Veiligheid rond sportparken wordt aangepakt

VEENENDAAL Volgend jaar gaat de gemeente verbeteringen aanbrengen die de veiligheid in en rond sportparken moet verbeteren. Aanleiding is een onderzoek van Sportservice Veenendaal onder de clubs. Daaruit is gebleken dat meerdere verenigingen last hebben van vandalisme en een beleving van onveiligheid.

Begin dit jaar stelde de VVD schriftelijke vragen aan het college over de veiligheid op het sportpark Spitsbergen. Nu heeft deze partij weer soortgelijke vragen gesteld ,,omdat na contact met VRC (één van de bespelers van het sportpark) blijkt dat er nog niet gesproken is over de problematiek en de problemen nog steeds actueel zijn." Voorzitter Gerrit Jan van de Weerthof van VRC zegt dat hij afgelopen jaar één telefoontje van de gemeente heeft gehad. ,,Verder heb ik niets gehoord. Het kan zijn dat er achter de schermen wel een en ander gebeurt, maar ik weet het niet." De onveilige belevenis ontstaat met name omdat het grote parkeerterrein ook wordt gebruikt door allerlei personen die hier niet komen om te sporten. ,,Het is vaak een enorme rotzooi, met spuiten en al. Leden van VAV ruimen ´s morgens de boel op." Verder vindt Van de Weerthof de verkeerssituatie voor jeugdige fietsers, met name uit de nieuwe wijken, niet veilig omdat zij tweemaal de drukke weg moeten oversteken.

,,Er is een onderzoek geweest, de sportclubs is gevraagd of er bij hen ook gevoelens van onveiligheid rond de sportvelden zijn. Zijn het incidenten of is het toch meer een structureel probleem, dat wilden we weten", zegt directeur Frank Hafkamp van Sportservice. ,,Er is een bijeenkomst geweest en het blijkt dat meerdere verenigingen er last van hebben." Op de agenda staat een door de gemeente voor de sportverenigingen te organiseren bijeenkomst waar de te nemen maatregelen worden besproken. ,,Volgend jaar wordt in ieder geval de situatie rond sportpark Spitsbergen aangepakt."