• Wat als bijzonder onveilig wordt beschouwd, is de verkeerssituatie op de Spitsbergenweg.

    Ted Walker

Veiligheid op sportpark ter discussie

VEENENDAAL De veiligheid op en rondom sportpark Spitsbergen is in het geding. Een reeks van incidenten en voorvallen heeft de VVD ertoe gebracht schriftelijke vragen aan het college te stellen. Voorzitter Gerrit Jan de Weerthof van VRC onderschrijft dat zijn club graag met de gemeente en collega-sportverenigingen wil komen tot een plan van aanpak.

Gerard van Wijk

,,Wij hebben behoefte om ervaringen en informatie uit te wisselen op het gebied van het veiliger maken van sportterreinen/parkeerterrein, criminaliteit, vandalisme, verhogen van het veiligheidsgevoel en voor wat betreft verkeer en parkeren.” De gemeente heeft over deze wens gesproken met Sportservice. Zij gaan bij de sportclubs inventariseren of er behoefte is aan een gezamenlijk plan van aanpak.

De verlichting op het grote openbare parkeerterrein bij het sportpark heeft gedurende een langere periode vorig jaar niet gefunctioneerd in verband met werkzaamheden bij de Castor. De belijning voor de autovakken is onduidelijk. Dat neemt de gemeente dit jaar mee in het markeringsplan. VVD en VRC wijzen erop dat behalve de voetballers, medewerkers en bezoekers van de voetbalclub van het sportpark ook gebruik wordt gemaakt door een hockeyclub, tennisclub en een honkbal- en softbalvereniging. Op piektijden worden auto's geparkeerd op grasstroken langs de weg en dat leidt dan soms tot bekeuringen.

,,Er is nog steeds overlast van onbevoegden op het terrein en daarom heeft VRC zich genoodzaakt gezien een beveiligingsbedrijf in te schakelen en wordt overwogen nog meer camera´s te installeren”, aldus Van de Weerthof. Wat het dealen van drugs aangaat heeft de gemeente navraag gedaan bij de politie. ,,Sinds één jaar zijn geen meldingen van VRC ontvangen.” Wel gaat de gemeente in overleg met de politie en het beveiligingsbedrijf waarna wordt bepaald of en welke inzet van de bijzondere opsporingsambtenaren (boa´s) nodig is.

ONGELUKKEN Wat als bijzonder onveilig wordt beschouwd is de verkeerssituatie op de Spitsbergenweg. ,,Tussen de honderden kinderen die bij ons voetballen zijn er veel die uit Veenendaal-Oost komen, op de fiets via een tunneltje onder de Rondweg-Oost, en dan tweemaal die weg moeten oversteken. Dat is ook de toegangsweg naar een woonwijk. Dat is vragen om problemen, je moet er niet aan denken dat daar ongelukken gaan gebeuren”, zegt Van de Weerthof. Als ze dan gearriveerd zijn op het parkeerterrein is het laveren tussen de auto´s. ,,Het scheiden van fiets- en autoverkeer zal al een hele verbetering zijn.”

De gemeente zegt dat als oplossing kan worden gedacht aan het aanbrengen van een drempel/verhoogd plateau ter hoogte van de oversteek bij het parkeerterrein, al dan niet in combinatie met het verplaatsen van de 30-kilometer zone naar het begin van de Spitsbergenweg, vanaf de Grote Beer.