• Henny Jansen

Veiliger fietsoversteek bij spoorweg

VEENENDAAL In overleg tussen gemeente en ProRail worden tal van maatregelen genomen om bij de herinrichting bij de spoorwegovergang op de Kerkewijk de verkeerssituatie meer overzichtelijk te maken. En met name voor fietsers verkeersveiliger. Dat is volgens wethouder Engbert Stroobosscher nodig om de verkeerssituatie er nu onoverzichtelijk en chaotisch is.

Gerard van Wijk

Zo wordt het fietspad aan de westzijde op de overweg 'uitgebogen' zodat het wordt opgeschoven in de richting van het station. De fietsoversteek op de Kerkewijk ten zuiden van de overweg wordt naar het zuiden verplaatst, tot iets ten zuiden van het kruispunt met de Rembrandtlaan. Aan beide zijden van de Kerkewijk wordt een fietspad voor beide richtingen aangelegd om het aantal oversteekbewegingen kort voor en na de overweg te verminderen. De fietsoversteek op de Kerkewijk aan de noordzijde van de overweg wordt verplaatst naar het noorden (minimaal 27 meter uit het spoor, naar wens van ProRail) om de ontruiming van de overweg te verbeteren.

RECHTSAF Verder wordt de rechtsafstrook op de Kerkewijk vanuit het noorden op de overweg verwijderd. Rechtsafslaand verkeer wordt gecombineerd met de doorgaande rijrichting. Hierdoor wordt volgens de gemeente het kruispunt Rembrandtlaan/Kerkewijk compacter en overzichtelijker vormgegeven. Ook wordt de linksafstrook inclusief opstelruimte van noord naar oost, naar de Parallelweg, aan de noordzijde van de overweg verwijderd. De aansluiting van de Parallelweg op de Kerkewijk wordt voor het gemotoriseerd verkeer afgesloten en wordt omgebouwd naar een fietsdoorsteek.

OVERZICHTELIJK Met al deze maatregelen moet de verkeerssituatie bij de spoorwegovergang overzichtelijker worden. Liefst 12.000 motorvoertuigen en 5.000 fietsers passeren dagelijks de spoorwegovergang Kerkewijk. ,,De inrichting is dusdanig dat van alle kanten fietsers en auto's kunnen komen. Het verkeer heeft meerdere conflictpunten. Zo heeft bijvoorbeeld een auto die vanaf de Industrielaan komt en rechtsaf de Rembrandtlaan in wilt, drie 'kruispunten' waar deze fietsers mag verwachten.”

WACHTTIJD De spoorwegovergang wordt viermaal per uur gesloten wanneer een trein passeert. ,,Twee sluitingen daarvan liggen vaak zo kort na elkaar dat op het moment dat de spoorbomen na passage van de trein vanuit Rhenen in de hoogste stand staan, ze al weer dalen om de trein vanaf het station Veenendaal-Centrum richting Rhenen te kunnen laten passeren. Daardoor worden de wachttijden voor het verkeer groot.” Er ontstaan niet zelden lange wachtrijen op de Kerkewijk en Industrielaan en een kortere wachtrij op de Rembrandtlaan. Fietsers stellen zich overal op.

De overweg aan de Kerkewijk is één van de 150 spoorwegovergangen in het land die, zo blijkt uit een verbeterprogramma van de rijksoverheid, aangepakt moeten worden.