Veilig thuis voor kinderen

VEENENDAAL Sinds begin dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat geeft niet alleen in het werkveld maar ook organisatorisch de nodige veranderingen. Zo is de 'bestuurlijke overlegtafel Veilig Thuis en Safe' ingesteld. Het gaat om het constateren en nemen van maatregelen wanneer er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Twee organisaties zijn samengevoegd: het voormalige meldpunt huiselijk geweld is nu Veilig Thuis en de 'dwang en drang' van het Centrum voor Jeugd en Gezin is nu Safe. Het gaat om een regionaal bestuurlijke aansturing. De werkwijze wordt na één jaar geëvalueerd. De regio FoodValley wordt vertegenwoordigd door wethouder Jolanda de Heer van Rhenen (oud raadslid in Veenendaal) en wethouder Nermina Kundic.