• Roos Koole

Veilig Thuis is volgens college in Veenendaal ´veilig thuis´

VEENENDAAL Sinds de nieuwe inrichting van Veilig Thuis en Zorg voor Jeugd zijn er veel verontrustende berichten in de media verschenen over onder andere de toegepaste werkwijze, slechte communicatie en klachtenafhandeling van deze organisaties. Aldus de PvdA in schriftelijke vragen aan het college.

De partij vindt dit een ernstige ontwikkeling, vooral omdat het gaat om kwetsbare groepen mensen in moeilijke situaties. Het college zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld, voor zover het althans Veenendaal betreft. Veilig Thuis doet onderzoek in zeer complexe situaties waar kindermishandeling soms moeilijk is vast te stellen. Vorig jaar heeft één onderzoek met betrekking tot een gezin in Veenendaal geleid tot een klachtgesprek. ,,Van een alarmerende situatie is geen sprake."

Op de kwaliteit van Veilig Thuis en SAVE wordt toegezien door de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Beide organisaties werken volgens het college nauw samen met de (wijk)teams van het Centrum voor Jeugd en Gezin en Veens, waar nodig met de raad voor de kinderbescherming en de veiligheidsketen.

Volgens de PvdA wijzen medewerkers van buurtteams en Veilig Thuis met regelmaat naar elkaar door zonder dat er vervolgens actie wordt ondernomen. Ook deze vaststelling zou volgens het college in Veenendaal niet aan de orde zijn, al wordt wel geconstateerd ,,dat de goede samenwerking continue onderhoud en ontwikkeling vraagt."