• Joëlle Kelderman

Veense Filmdagen in Troubadour

VEENENDAAL De Veense Filmdagen gaan door. Het Filmhuis, dat door de sluiting van gebouw Tricotage ineens dakloos was geworden, mag het evenement houden in gebouw Troubadour. Maandagavond kreeg de organisatie groen licht.

Aart Aalbers

De gemeente besloot woensdag dat Spectrum met onmiddellijke ingang preventief gesloten moest worden. Het een en ander is het gevolg van vraagtekens bij de degelijkheid van de vloerconstructie. Alle gebruikers van cultuurcluster Spectrum hebben een tijdelijk onderdak gevonden. De woningen in Tricotage zijn veilig.

Bij de realisatie van Tricotage is in 2011/2012 gebruik gemaakt van hetzelfde type vloeren die ook aangebracht waren bij het in mei dit jaar ingestorte parkeerdek in Eindhoven. Voor een deel van de derde en vierde verdieping van Spectrum is nadere inspectie nodig om te onderzoeken hoe groot het veiligheidsrisico is. Dit deel van deze vloeren overschrijdt de norm van de onderzoeksrichtlijn voor de beoordeling van dit type vloer, opgesteld door het ministerie. Burgemeester Piet Zoon: ,,Zolang er voor Spectrum geen absolute duidelijkheid is over de veiligheid van de vloerdelen, blijft het pand preventief gesloten. Er is geen direct gevaar dat de vloeren bezwijken, echter wil ik de veiligheid van gebruikers en bezoekers kunnen garanderen."

UITWIJKLOCATIE Al snel was voor de Volkuniversiteit Veenendaal en TopTaal een uitwijklocatie gevonden in de Cultuurfabriek. Een deel van de Volksuniversiteit is naar het Ontmoetingshuis en de voormalige ANWB winkel bij de Lampegiet gegaan. Muziekschool de Muzen is in zijn geheel verhuisd naar Het Ontmoetingshuis.

FILMHUIS Voor het Filmhuis was niet snel een alternatief voor handen terwijl juist daar een evenement, de Veense Filmdagen, zouden gehouden worden waar reeds maanden met tientallen mensen aan gewerkt is. Lionsclub De Gelderse Vallei, die de organisatie daarvan op zich heeft genomen, heeft reeds 3600 euro aan kosten gemaakt. Ook waren een aantal goede doelen verblijd met de toezegging van een gift.

Maandagavond kreeg de organisatie groen licht om het evenement te verplaatsen naar Troubadour aan de Zandstraat. Mede organisator Bert Booman: ,,We hebben een mobiele bioscoopinstallatie gehuurd waardoor we een kleine zesduizend euro extra kosten hebben. We moeten nu opnieuw opstarten omdat we bijvoorbeeld de films al hadden afgezegd. De gemeente heeft toegezegd ons financieel bij te staan."

BLIJ Burgemeester Zoon is tevreden over de constructieve houding van de betrokken organisaties. ,,Ik ben me ervan bewust dat dit een vervelende situatie is voor de gebruikers van Spectrum. Ik ben heel blij dat de besturen van de gebruikers begrip hebben voor mijn beslissing en we het met elkaar eens zijn dat de veiligheid van mensen nooit in het geding mag zijn." Ook bij de Veense Filmdagen waren maandagavond weer blije gezichten: ,,Onze dank aan het college en zeker aan wethouder Arianne Hollander is groot."

Het is momenteel nog onduidelijk wanneer Spectrum weer gebruikt mag worden. Mocht er toch snel groen licht komen dan zullen de Veense Filmdagen niet nog een keer worden verplaatst. Ongeacht wat er gebeurt zullen deze vanaf donderdag 16 november in Troubadour worden gehouden.