• Roos Koole

Veenendalers waarderen jeugdhulp met een 7,4

VEENENDAAL Inwoners van Veenendaal geven de jeugdhulpverlening een gemiddeld cijfer van 7,4. Dit is één van de uitkomsten van een cliëntervaringsonderzoek gehouden onder alle ouders in Veenendaal met jeugdigen tot 18 jaar en alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Wethouder Nermina Kundic: ,,Dit onderzoek geeft ons meer inzicht in de ervaringen en tevredenheid van cliënten met de jeugdhulp. Daarnaast geeft het ons een beeld van de bekendheid en de functie van ons Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG). Zeventig procent van de inwoners is tevreden over het CJG Veenendaal. De jeugdhulpverlening in zijn totaliteit krijgt een gemiddeld cijfer van 7,4. Cijfers waar we best trots op mogen zijn 2 jaar na invoering van de Jeugdwet. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, daar gaan we mee aan de slag." Ruim duizend inwoners namen deel aan het schriftelijke onderzoek, ruim een kwart van hen heeft zelf jeugdhulp ontvangen.

UITKOMSTEN Van de ondervraagde jongeren en ouders is 68 procent bekend met het CJG. Zij krijgen voornamelijk vanuit hun omgeving over het bestaan te horen of lezen dit in een krant. Ook hoort een deel over het CJG op school. Als ouders een vraag hebben over opgroeien, bespreken zij dit in eerste instantie met hun omgeving, jongeren bespreken dit vaak met hun ouders. Jonge inwoners die contact hebben met het CJG komen hier dan ook meestal via hun ouders. Een deel komt via de huisarts en de jeugdbescherming.

Een klein deel komt via school terecht bij het CJG. Het CJG biedt hen voornamelijk hulp of begeleiding (47 procent) en informatieverschaffing (34 procent). Met name ouders vragen informatie. Minder vaak is er sprake van een verwijzing (21 procent) en advies (8 procent) door het CJG. Onder jongeren krijgt een relatief groot deel advies van het CJG. De tevredenheid over deze vormen van dienstverlening is hoog. Bijna twee op de drie ouders en jongeren, die op dit moment geen hulp of ondersteuning ontvangen, geven aan te weten waar ze hulp kunnen vinden als dat nodig is.

KWALITATIEF Kundic: ,,Er zijn een aantal thema's uit dit onderzoek die meer duiding of verdieping vragen. Daarover gaan we graag nader in gesprek met jongeren en ouders. Dat doen we dit jaar met een aanvullend kwalitatief onderzoek. Het gaat dan om thema's die als mogelijkheid voor verbetering naar voren zijn gekomen."

Het college wil bijvoorbeeld nog verder onderzoek doen naar de rol van scholen in het informeren over het CJG en het vinden van jeugdhulp, de samenwerking tussen jeugdzorgaanbieders, de wachttijden en het verschil in hulpvraag tussen jongeren en ouders. De exacte inhoud van het kwalitatief onderzoek wordt in een werkgroep nader bepaald. Het CJG Veenendaal, de Jongerenraad en Jeugdbelang Veenendaal worden uitgenodigd voor deze werkgroep.