• Marieke Odekerken

Veenendalers tevreden over nieuwe afvalinzameling

VEENENDAAL De tevredenheid van de bewoners over de afvalinzameling is hoog. Dat meldt de gemeente Veenendaal in een persbericht. De tevredenheid blijkt uit een onlangs gehouden enquête.

De bewoners van laagbouw geven een 8,0 als rapportcijfer en de bewoners van hoogbouw een 7,2. Sinds 1 januari 2016 er een andere manier van afvalinzameling ingevoerd, waarbij er per aanbieding van restafval moet worden betaald. De maatregelen zijn ingevoerd om meer grondstoffen te kunnen hergebruiken en om de lasten laag te houden.

BETER SCHEIDEN 88 procent van de laagbouwbewoners en 70 procent van de hoogbouwbewoners geeft aan beter afval te zijn gaan scheiden. Dit is ook terug te zien in de afvalcijfers. De gewijzigde afvalinzameling leidt tot een halvering van het ingezamelde restafval per inwoner per jaar.

De diverse soorten afval die kunnen worden hergebruikt zijn sterk gestegen. In mei 2017 is de enquête gehouden bij bewoners van laag- en hoogbouw. Uit het onderzoek blijkt ook dat er voldoende maatwerk geboden is voor de verschillende doelgroepen en dat kwetsbare groepen niet met onredelijk hoge kosten te maken krijgen. Bewoners van hoogbouw vinden de inzameling van gft onvoldoende (rapportcijfer 5,4) en geven aan de mogelijkheid te willen hebben om zowel een 60 als 30 liter zak te kunnen storten in de ondergrondse containers.

GOEDKOPER Wethouder Nermina Kundic: ,,Vorig jaar bleek al dat door de nieuwe manier van inzameling inwoners veel beter hun afval scheiden, dat zorgt voor meer hergebruik en minder restafval. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Een gemiddeld huishouden betaalt bijna 30 euro minder afvalstoffenheffing. Het overgrote deel van de inwoners is goedkoper uit. Deze verandering in inzameling had impact en zorgde voor de nodige aandacht. Ik ben heel blij met de bevestiging dat onze inwoners tevreden zijn met dit systeem. Uit het onderzoek komen ook verbeterpunten naar voren. De meeste zijn bekend en het is goed om daar preciezer beeld van te hebben. Daar gaan we mee aan de slag."