• Pixabay

Veenendaalse organisaties boeken megawinst

VEENENDAAL Een onderzoek van Follow the Money, KRO-NCRV´s Pointer en Reporter Radio heeft aan het licht gebracht dat bij de 97 grootste zorgorganisaties (werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg) megawinsten worden geboekt, die mogelijk deels onrechtmatig tot stand zijn gekomen. Twee organisaties op de lijst zijn in Veenendaal actief: Zorggroep Charim en Maatschap GGZ Veenendaal. Uit de jaarrekeningen blijkt dat Charim in 2017 een resultaat, voor belastingen, heeft geboekt van bijna 8,5 miljoen euro, ofwel een winstmarge van 49,5 procent.

Gerard van Wijk

Charim heeft een verklaring voor de ruime winstmarge. ,,Het betreft een incidentele opbrengst van 9,3 miljoen euro voor de verkoop van twee locaties in Zeist. Er is een bestedingsvoorstel voor gemaakt, het wordt bij gedeelten ingezet voor de zorg.”

ZORGEN De SP heeft er in Veenendaal schriftelijke vragen over gesteld aan het college. ,,Wij maken ons zorgen over deze praktijken in onze gemeente. Terwijl er enorme tekorten zijn op de zorg wordt er aan de andere kant grof geld verdiend hieraan.” De partij zegt dat zorggeld moet worden besteed aan de zorg en niet aan winsten van zorginstellingen. Het college wordt gevraagd in hoeverre in 2016 en 2017 geld dat de gemeente Veenendaal heeft betaald om zorg te verlenen terecht is gekomen bij genoemde zorginstellingen. De SP vraagt ook of het college bereid is hoe het zit bij de andere zorgorganisaties die geld ontvangen van de gemeente.

Charim heeft vijftien locaties in de regio´s Veenendaal en Zeist, met 1600 medewerkers en 1300 vrijwilligers.