• Stichting HOE

Veenendaalse kinderen in actie voor kinderen in Oekraïne

VEENENDAAL De leerlingen van de GAVE scholen in Veenendaal komen van 4 tot en met 15 februari in actie voor Stichting HOE (Hulp Oost-Europa). De kinderen gaan doosjes Wilhelminapepermunt verkopen en de opbrengst zal gebruikt worden om kinderen in Oekraïne naar school te laten gaan en ze daar ook een maaltijd te geven. Deze actie is opgezet in samenwerking met de diaconie van de hervormde gemeente in Veenendaal. Op zondag 3 februari zal dan ook in de kerken van hervormd Veenendaal voor dit doel gecollecteerd worden.

Romakinderen in Oekraïne hebben vaak heel jonge ouders die zonder opleiding en werk zitten. Kinderen in de kleuterschoolleeftijd hebben daardoor slechte vooruitzichten. Ze mogen naar school, maar ze beginnen daar met een achterstand en worden gediscrimineerd. Vervolgens worden ze van school verwijderd door hun onaangepast gedrag en slechte cijfers en groeien ze op in het Romakamp, terwijl onderwijs juist van groot belang is op weg naar een betere toekomst. In het kamp leven ze vaak onder zeer slechte omstandigheden, gescheiden van de overige bevolking.

Speciale kleuterscholen -ondersteund door Stichting HOE- slaan een brug tussen de toestand in het Romakamp en de gewone staatsschool. Dit blijkt succesvol: na enkele jaren onderwijs op zo'n school vinden de meeste Romakinderen wél aansluiting bij het reguliere onderwijs. Op de speciale school wordt de basis gelegd voor sociaal geaccepteerd gedrag, hygiëne (handen wassen, tanden poetsen), lezen en schrijven. Ook krijgen de kinderen daar ontbijt en/of lunch en horen ze de boodschap van het Evangelie.

Door het onderwijs aan de kinderen kunnen ook moeders/ouders worden bereikt en is er een positieve beïnvloeding op de Romagemeenschap.

Er wordt gespaard voor onderhoud van de zeven schoolgebouwen die HOE steunt in Oekraïne, voor het eten van de kinderen, voor salarissen van het personeel, voor brandhout om eten op te koken en de kachels in de winter te stoken, voor boekjes, schriften, pennen, en nog veel meer. Voor 40 euro kan één kind een jaar ondersteund worden. De pepermunt kost 1,50 euro per doosje, drie doosjes voor 4 euro.

STICHTING HOE Stichting HOE is een diaconale organisatie die al ruim 15 jaar betrokken is bij hulpverlening in het westen van Oekraïne. Ze werkt al meer dan 40 jaar samen met plaatselijke kerkelijke gemeenten en christelijke organisaties in een groot gedeelte van Oost-Europa. HOE richt zich op hulpverlening aan armen, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs. Meer over de werkzaamheden is te lezen op www.stichtinghoe.nl.