• Ossi Kallunki

Veenendaalse blijverslening 'mag blijven'

VEENENDAAL Het liep in het begin niet storm met aanvragen voor een blijverslening. Maar de gemeente gaat de regeling toch voortzetten. Inwoners blijven immers langer thuis wonen, maar om dat mogelijk te maken zijn in veel gevallen aanpassingen nodig. Wie eigenaar en bewoner van een koopwoning in Veenendaal is en een zorgvraag heeft waardoor aanpassing van de woning nodig is kan een beroep doen op de blijverslening. Dat geldt ook voor mensen die hun woning levensloopbestendig willen maken.

De blijverslening is een hypothecaire lening van minimaal 2.500 euro en maximaal 35.000 euro, maar nooit meer dan 15 procent van de WOZ-waarde van de woning. De looptijd is tien jaar voor wie maximaal 10.000 euro leent en twintig jaar bij een bedrag boven de 10.000 euro. Tijdens de looptijd staat het rentepercentage vast. Er kan altijd boetevrij worden afgelost.

Leonie van Bommel, woonadviseur voor de gemeente, zegt dat veel mensen gaan nadenken over aanpassing van de woning wanneer er een serieuze zorgvraag is. Maar het kan ook in een eerder stadium. De blijverslening is niet bedoeld voor verfraaiing van de woning, maar echt om voorzieningen aan te brengen die het mogelijk maken langer zelfstandig te blijven wonen. Wie een afspraak wil maken met de woonadviseur kan dat doen via blijverslening@veenendaal.nl. Meer informatie op veenendaal.nl/blijverslening.